https://hr.cv.ee/top-oskused
Tegevjuht/juhatuse liige (Lumbar OÜ)
Tegevjuht/juhatuse liige (Lumbar OÜ)
Tammiste Personalibüroo OÜ
Tegevjuht/juhatuse liige (Lumbar OÜ)

Tegevjuht/juhatuse liige (Lumbar OÜ)Tammiste Personalibüroo OÜ

Ootused kandidaadile:

 • keskeri/kõrgharidus (eelistatult metsandus/tehniline);
 • varasem metsatööde juhtimise/metsavarumise alane töökogemus;
 • läbirääkimiste ettevalmistamise ja läbiviimise kogemus, oskus lepinguid
  (metsamaterjali ostulepingud Eestis ja hakkepuidu müügilepingud Eestis ja välismaal)
  ette valmistada ja erinevaid tingimusi läbi rääkida;
 • majandusalased baasteadmised majandusaruannete lugemiseks ning finantsplaneerimiseks;
 • väga hea tehniline taiplikkus;
 • oskus juhtida igapäevaseid töid (metsavarumine ja tehniliste probleemide lahendamine)
  erinevates geograafilistes kohtades, toetudes meistritele;
 • arvutioskus tavakasutaja tasemel (igapäevaselt vajalik Exceli kasutamise oskus
  väga heal tasemel);
 • eesti keel väga heal ja inglise keel heal tasemel (suhtlus välispartneritega);
 • juhtimiseks vajalikud isikuomadused ja võimed: veenmis-, otsustus-, enesekehtestamis-,
  empaatia- ja koostöövõime.

Sinu tööülesanneteks on:

 • ettevõtte igapäevase toimimise tagamine (tööprotsessid, tehnika ja infoliikumine
  on hästi korraldatud);
 • läbirääkimised koostööpartneritega (pidev suhtlemine metsaomanikega, et
  kindlustada ettevõtte toorainega, valmistoodangu müügiläbirääkimised partneritega);
 • uute koostööpartnerite leidmine nii tootmispiirkondade laiendamiseks (Eestis
  geograafiliselt) kui müügiks (nii Eestis kui väljaspool Eestit), et tagada ettevõtte
  jätkusuutlik kasv;
 • ettevõtte majandustegevuse planeerimine ja juhtimine.

Ettevõte pakub:

 • motiveerivat põhipalka, ettevõtte majandustulemustega seotud tulemustasu
  ja ametiautot;
 • võimalust viia ettevõtte uuele tasemele, nii tootmispiirkondade laiendamisel
  (Eesti geograafiliselt) kui müügis (nii Eestis kui väljaspool Eestit), et tagada
  ettevõtte jätkusuutlik kasv;
 • mõttekaaslasteks puidusektoris suurte kogemustega omanikke (alates 2019
  aastast on osanikuks ka Combiwood);
 • professionaalset ja head koostööd tegevat meeskonda.

Ettevõtte kontor asub Pärnumaal Paikusel, praegu on peamisteks tööpiirkondadeks
Pärnumaa, Läänemaa, Harjumaa ja Kesk-Eesti, edaspidi kogu Eesti.