https://itarvato.com/career/
Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuht
Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuht
Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuht
EULE OÜ
Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuht
Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuht

Nõrkvoolusüsteemide projekteerija - projekteerimise projektijuhtEULE OÜ

EULE ootused Sulle

Eeldame Sinult, oma uuelt kolleegilt rakenduskõrghariduse olemasolu või erialase kõrghariduse omandamist hetkel (eeldusel, et Sa oled võimeline omandatud teadmisi praktikas 100% rakendama). Kuna ettevõte osutab teenuseid ka riigisektorile, siis Sa peaksid rahuliku südamega olema nõus ja valmis taustakontrolliks. Varasem erialane töökogemus tuleb kasuks, aga me ei nõua seda. Kõige olulisem on erialaste teadmiste ja praktiliste oskuste olemasolu ning õppimisvõime. Soovime, et Sa näitaks oma tegevuses üles stabiilsust ja kohusetundlikkust. Eeldame, et Sa saad aru vastutuse ja korrektsuse mõistetest ning oled võimeline enda tegevusi planeerima ning oma aega juhtima. Ja veel - kui omad teadmisi soome keeles, siis see on ka ainult kasuks - saad olla abiks EULE pürgimisel Soome turule.

Sinu tööülesanded EULEs

Sinu tehtava töö sisuks on nõrkvoolusüsteemide (turva-, infoedastus ja sidesüsteemid) projekteerimine ja 6-kuulises ajaraamis ka nende projekteerimise projektide juhtima hakkamine. Samas ei maksa heituda kui esialgu on teadmised ja kogemused projektijuhtimisest puudulikud. Oluline on armastada tehnoloogiaid, soov areneda ja ettevõttesiseselt edasi liikuda nii horisontaalis kui vertikaalis.

Sinu arenguperspektiiv EULEs

Ettevõttesiseselt on Sul 2 olulist teetähist, mida silmas pidada. Esmalt saad Sa liikuda projekteerija ametikohalt projekti eest vastutaja (projektijuhi) ametikohale (näitek 6 kuu perspektiivis). Teine etapp on liikumine üldprojektijuhi ja peainseneri ametikohale. Sealjuures eksisteerib reaalne võimalus välja jõuda ettevõtte tegevjuhi ametikohale aga see on juba Sinu enda võimekuse ja ambitsioonide küsimus. Eespool kirjeldatut aitab saavutada rahulik töökeskkond, kus tagumikutundide lugemise asemel keskendutakse resultaadile - saad olla oma aja peremees eeldusel, et tööülesannete täitmine toimub tulemuslikult.