https://hr.cv.ee/topemployer?utm_source=cv&utm_medium=top-banner&utm_campaign=topemployer
Taristuspetsialist
Taristuspetsialist
Elva Vallavalitsus
Taristuspetsialist

TaristuspetsialistElva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus otsib taristuspetsialisti

Elva Vallavalitsus võtab tööle taristuspetsialisti, kelle ülesandeks on teede, tänavate ja tehnovõrkudega seotud tegevuste korraldamine.

Kandidaadilt oodatakse:
• kõrgharidust;
• tööks vajalike seaduste ja õigusaktide tundmist;
• head suhtlemisoskust;
• head pingetaluvust ja kohusetunnet.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus ametikoha valdkonnas;
• piirkonna tundmine;
• tehniline haridus ja CAD tarkvara kasutamise oskus.

Tööülesanded:

1. Korraldab teede ja tänavate hooldust, puhastamist ja talihooldust.
2. Valmistab ette vallale kuuluvate teede ja tänavate ehitus-, hooldus- ja remondihangete lähtedokumente.
3. Korraldab tee- ja tehnovõrkude ehitust.
4. Väljastab kaevelube ja kooskõlastab tehnovõrkude projekte.
5. Korraldab liikluskorraldusvahendite korrashoidu ja hooldust.
6. Haldab teederegistrit.
7. Koostab valdkondlike õigusaktide eelnõusid.
8. Täidab vallamajandusosakonna juhataja või tema asendaja poolt antud teisi ametialaseid korraldusi.

Omalt poolt pakume

• ametiautot töökohustuste täitmiseks;
• nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris. 

Kandideerimiseks esitada:

• CV;
• motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• kõrgharidust tõendav dokument.

Kandideerimistähtaeg on 04.11.2020. Dokumendid palume esitada e-posti teel elva@elva.ee.

Lisainformatsioon: vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, e-aadress hegri.narusk@elva.ee, 512 9072. Taristuspetsialisti ametijuhend on leitav elva.ee/toopakkumised.