https://hr.cv.ee/top-oskused
Sotsiaalhoolekande spetsialist
Sotsiaalhoolekande spetsialist
Kiili Vallavalitsus
Sotsiaalhoolekande spetsialist

Sotsiaalhoolekande spetsialistKiili Vallavalitsus

Tööülesanded

 • oma teenistusvaldkonnas kodanike nõustamine, abi sotsiaaltoetuste või sotsiaalabi saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel, märgukirjadele, selgitustaotlustele ning teabenõuetele vastamine;
 • valdkonda puudutavate statistiliste aruannete, õiendite ja tõendite koostamine;
 • valla esindamine ametiasutustes ja kohtus sotsiaalhoolekande küsimustes;
 • sotsiaaltoetuste ja teiste sotsiaalvaldkonda puudutavate toetuste arvestamine ja väljamaksmise korraldamine, andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR);
 • sotsiaalhoolekandealaste lepingute ettevalmistamine;
 • sotsiaalvaldkona puudutavate munitsipaaltasandi õigusaktide väljatöötamine ning nende eelnõude esitamine vallavalitsuse ja volikogu istungitel;
 • puuetega inimeste kodukohandamise projektiga ja teiste sotsiaalhoolekande alaste projektidega tegelemine;
 • Noortegarantii Tugisüsteemi kuuluvate noorte nõustamine ja toetamine haridustee jätkamisel või töökoha leidmise;

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus sotsiaaltöös (vähemalt bakalaureus)
 • hea suhtlemis- ja esinemisoskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • hea arvuti kasutamise oskus
 • autojuhilubade olemasolu
 • pingetaluvus
 • töökogemus vähemalt 1-2 aastat

Kasuks tuleb

 • inglise ja vene keele oskus
 • isikliku sõiduauto olemasolu
 • eelnev erialane töökogemus 

Omalt poolt pakume

 • eneseteostamise võimalust ja täiendkoolitust
 • meeldivat töökeskkonda
 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi
 • konkurentsivõimelist palka