https://hr.cv.ee/top-oskused
Siseturvalisuse nõunik
Siseturvalisuse nõunik
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Siseturvalisuse nõunik

Siseturvalisuse nõunikHarjumaa Omavalitsuste Liit

Harjumaa Omavalitsuste Liit on alates 01.04.1992 tegutsev maakonna kohalike omavalitsuse ühendus, kuhu kuuluvad kõik 16 Harjumaa omavalitsust. Liidu põhieesmärk on omavalitsuste vahelise koostöö arendamine ja ühiste huvide kaitse ning liit on ka eestvedaja regionaalses koostöös ja strateegilises planeerimises.

Harjumaa Omavalitsuste Liit ootab Sind siseturvalisuse nõuniku ametikohale

Siseturvalisuse nõuniku ametikoha eesmärk on tagada Harjumaal siseturvalisuse alase koostöö ning tegevuste korraldamine, siseturvalisuse ja regionaalarengu programmide rakendamine, maakondlike ühisürituste korraldamine, projektide rakendamine ning maakonna arengustrateegiate koostamises osalemine.

Nõuniku pädevuses on:


- siseturvalisuse valdkonna arendamine ning koordineerimine kohalike omavalitsuste üleselt ning maakonda eripära arvestades;
- siseturvalisuse strateegiliste eesmärkide kavandamine ning rakendamine
- piirkondlike koostöövõrgustike ja partnerlussuhete loomine ning hoidmine;
- siseturvalisuse valdkonnaga haakuvate ülesannete täitmine ning vastavate sündmuste, projektide, programmide, analüüside jms korraldamine ning elluviimine;
- kogukondliku turvalisuse programmi rakendamine ning osalemine kohaliku omaalgatuse programmi rakendamisel maakonnas ja hindamiskomisjoni tegevuses;
- maakondlike konkursside ning ühisürituste korraldamine.


Ootame Sinult:


- vähemalt keskharidust ja 3-aastast eelnevat töökogemust (soovitavalt sisejulgeoleku, pääste, avaliku halduse, sotsioloogia või inimgeograafia erialal);
- teadmisi Eesti regionaal- ja siseturvalisuse poliitika rakendamisest ja alusdokumentidest
- väga head kirjalikku ja suulist eneseväljendus- ning argumenteerimisoskust;
- väga head analüüsioskust, otsustus- ja vastutusvõimet, samuti võimekust luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid ning püsida tasakaalukana pingelistes olukordades;
- töötahet, kohusetundlikkust, meeskonnatööoskust ja usaldusväärsust;
- eesti keele oskust tasemel C1 ja inglise keele oskus tasemel B2;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalust.

Pakume Sulle:


- huvitavat, vastutusrikast ja mitmekesist tööd, kus saad kujundada ja tõsta elanikkonna turvalisust;
- arenguvõimalusi ning vajalikke erialaseid täiendkoolitusi;
- toredat kollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi;
- puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks esita avaldus hiljemalt 12. veebruariks 2021 e-posti aadressile cv@hol.ee, lisades oma CV koos motivatsioonikirja ja põhjendusega, miks just Sina sobid antud ametikohale.

Tööle asumise aeg: märts 2021
Asukoht: Tallinn

Lisainformatsioon HOL tegevdirektorilt telefonil 615 0355 või e-posti aadressil joel.jesse@hol.ee