https://hr.cv.ee/top-oskused
E-ÕPPE SPETSIALIST
E-ÕPPE SPETSIALIST
Eesti Kunstiakadeemia
E-ÕPPE SPETSIALIST

E-ÕPPE SPETSIALISTEesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia õppeosakond otsib oma meeskonda e-õppe spetsialisti, kes annaks võimenduse e-õppe vahenditele ja võimalustele loovülikoolis! 

Tööülesanded:

• e-õppe temaatika koordineerimine EKA-s;
• akadeemia töötajate digipädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;
• töötajate nõustamine digitaalse õppevara loomiseks;
• digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine;
• e-õppe strateegia planeerimine koos erinevate osapooltega ja elluviimine;
• Moodle`i jt kasutusel olevate e-õppe keskkondade haldamine ja arendamine;
• rahvusvahelises e-õppe projektis osalemine, koordineerimine ja algatamine.

Ootused kandidaadile:

• kõrgharidus;
• teadmised kaasaaegsetest e-õppe lahendustest;
• kogemus e-õppe kursuste loomisel ja õpetamisel;
• projektijuhtimise kogemus;
• väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
• väga hea algatusvõime, suhtlemis-, väljendus- ja koostööoskus;
• entusiastlikkus, julgus, täpsus.

Meie pakume:

• huvitavat ja mitmekesist tööd jõudsalt arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuriõppe keskkonnas;
• inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda akadeemia uues hoones Kalamajas;
• 35 kalendipäeva põhipuhkust;
• võimalust külastada EKA loenguid ja kursusi;
• rahvusvahelisi koolitusi ja enesetäiendamisvõimalusi.

Kandideerimiseks palun saatke CV ja motivatsioonikiri läbi CV-online’i või aadressile personal@artun.ee hiljemalt 7. veebruariks 2021.