https://cv.ee/notification?utm_source=top&utm_medium=banner&utm_campaign=jobalerts_december
Haldustalituse peaspetsialist
Haldustalituse peaspetsialist
Haldustalituse peaspetsialist
Transpordiamet
Haldustalituse peaspetsialist
Haldustalituse peaspetsialist

Haldustalituse peaspetsialistTranspordiamet

Ootused kandidaadile

• kõrgharidus või vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv kutse- või eriharidus;
• eelnev töökogemus suurorganisatsiooni haldustegevuse, kinnisvara korrashoiu või töökeskkonna korraldamisel vähemalt 2 aastat;
• B- kategooria mootorsõiduki kehtiv juhtimisõigus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• MS kontoritarkvara ja andmekogude kasutamise oskus.

Kandideerimisele tuleb kasuks haridus tehnilisel õppesuunal, kogemus riigihangete läbiviimisel, head teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve kujundamisest ning projektijuhtimise kogemus.
Tulevaselt kolleegilt ootame koostöö ja prioriteetide seadmise oskust, analüütilist mõtlemist, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust keskenduda lahendustele ning toime tulla pingelistes olukordades, samuti teistele eeskujuks olevat liikluskäitumist. 

Tööülesannete kirjeldus

Haldustalituse meeskonnaliikmena on Sinu koordineerida Transpordiameti kasutuses oleva kinnisvara haldamine, töökeskkonna vahendite tagamine ja transpordi korraldamine.

Peamised ülesanded on:
• Transpordiameti kasutuses olevate hoonete ning kinnistute haldus- ja hooldusteenuste, remondi- ja ehitustööde ning muude vajalike teenuste korraldamine ja vajaliku järelevalve teostamine Tallinnas aadressidel Valge 3, Valge 4 ja Lume 9, samuti Lõõtsa 5 asuvates bürooruumides;
• tegevuspiirkonnaga seotud halduslepingute haldamine, arvete kontrollimine ja tegevusvaldkonnaga sidumine;
• sõidukite ja sidevahendite kasutuse, hoolduse ja remondi korraldamine vastavas tegevuspiirkonnas;
• haldusega seotud dokumentide, aruannete ning analüüside koostamine, haldustoe korraldamine ning töötajate nõustamine;
• hankeprotsessides osalemine ja lihtmenetlusega hangete läbiviimine.

Omalt poolt pakume

• võimalusterohket ning mõjusat tööd;
• kaasaegseid ja paindlikke töötingimusi;
• arendavaid koolitusi;
• 35-päevast põhipuhkust, igakuist sporditoetust ning 3 tervisepäeva aastas.