119
Kaitseressursside Amet
Hanke projektijuht
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet

Hanke projektijuht

Kaitseressursside Amet

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Eesti
    Eesti

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Marian Punane
RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on valitsusasutus, kelle ülesandeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala hangete ja taristu haldamine ning mobilisatsiooniressursside ettevalmistamine. Oleme riigikaitsesuunaliste hangete korraldamisel ja kinnisvaraprojektide arendusprotsessides kompetentsikeskuseks, partneriks, tellijaks ja esmaseks infoallikaks kõigile pakkujatele ja koostööpartneritele. Meie eesmärgiks on võimaldada riigi kaitsetegevusele fokusseeritud organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevustele läbi nende halduskoormuse vähendamise, tagades nii Eesti Vabariigi kaitsevõime maksimaalselt efektiivne areng.