129
EESTI MEREKOOL
Vene keele õpetaja
EESTI MEREKOOL
EESTI MEREKOOL

Vene keele õpetaja

EESTI MEREKOOL

Ootused kandidaadile

- kvalifikatsioonile nõutav haridus või käsil selle omandamine
- väga hea eesti keele oskus
- kaasaegsete digivahendite kasutamise oskus
- meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus
- korrektsus ja täpsus
- rõõmsameelne ellusuhtumine ja avatus uuendustele

Tööülesannete kirjeldus

- õppe- ja kasvatustöö läbiviimine, sh konsultatsioonid ja järelvastamised
- õpilaste juhendamine vastavalt nende tasemele
- õppetööalase dokumentatsiooni korrektne täitmine 

Omalt poolt pakume

- enesearendamise võimalust
- tunnustamist silmapaistva töö eest
- kaasaegset töökeskkonda
- sõbralikku väikest kollektiivi
- paindlikkust tunniplaani koostamisel
- tervise edendamise kulude hüvitamist
- haridustehnoloogilist tuge

Lisainfo

Otsime ome väiksesse kollektiivi osalise koormusega (2022/2023 õppeaastas 80 tundi) vene keele õpetajat, kelle tööülesannete hulgas on läbi viia tunde aines "Võõrkeel: vene keel" kutsekeskharidusõppe õpilastele. Tundide läbiviimise aluseks on õppemooduli rakenduskava. Kandideerimiseks palun saata CV ning haridust tõendavad dokumendid.

Tööle asumise aeg 03.04.2023.a. Kuulutus aktiivne kuni ametikoha täitmiseni.

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Lisahüved: Tervise edendamise kulude hüvitamine

Asukoht

    Tallinn, Harjumaa, Eesti
    Kopli 101

Tööaeg

  • Osaline tööaeg

Oskused

 Suhtlemisoskus Algatusvõimelisus Meeskonnatöö Õpetamine Arvuti kasutamine Lastega töötamine õppimisvõime

Keeled

  •  Eesti
Kontaktisik
Anne-Ly Selgeveer

Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.


Ettevõtte kodulehthttp://www.merekool.ee