879
Majandusosakonna juhataja
Majandusosakonna juhataja
Türi Vallavalitsus
Majandusosakonna juhataja

Majandusosakonna juhatajaTüri Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

Juhil peab ametisse nimetamiseks olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

Tööülesannete kirjeldus

Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja juhib osakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

Peamised ülesanded on:
♦ korrashoiu, keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, maakorralduse, energeetika, kanalisatsiooni, haljastuse ja muu majanduse ning ehitusega seonduva avaliku võimu teostamise korraldamine;
♦ iseseisvalt ja koos osakonna teenistujatega teede ja tänavate ehituse, remondi ja haldamise korraldamine;
♦ majandusosakonna pädevuses olevate eluvaldkondade arengukavade, tööplaanide, õigusaktide ja muude dokumentide eelnõude koostamine ning nende elluviimise korraldamine;
♦ oma tegevusvaldkonnas rahastamisplaanide koostamise ning vallaeelarve menetlemise koordineerimine koostöös finantsjuhiga.

Täpsemad ülesanded on välja toodud ametijuhendis: https://www.tyri.ee/documents/101289/1607518/majandusosakonna_juhataja_010413.pdf/633fa671-7f1c-4e7f-b350-52b5cb0f21ab

Olulisel kohal on koostöö Türi Haldusega, kellega koostöös mitmeid ülaltoodud ülesandeid täidetakse, seega on osakonnajuhi otseseks meeskonnaks osakonna teenistujad ning heaks partneriks Türi Haldus tervikuna.

Omalt poolt pakume

♦ Võimalust luua Türi valla kodanikele paremat elukeskkonda.
♦ Arenguvõimalust ja vastutusrikast tööd.
♦ Konkurentsivõimelist töötasu.
♦ Põhipuhkust 35 päeva, millele lisandub 3 tasustatud tervisepäeva.
♦ Osalist kaugtöö tegemise võimalust.

♦ Keeleoskus

vene keel - soovituslik (kõnes) B1 - keskmine; (kirjas) B1 - keskmine
inglise keel - soovituslik (kõnes) B1 - keskmine; (kirjas) B1 - keskmine
eesti keel - nõutud (kõnes) C1 - väga hea, (kirjas) C1 - väga hea
* Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
♦ Juhiload B kategooria
♦ Arvutioskus kesktase

Sarnased töökuulutused:

Siseteenuste talituse juht
Siseministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 04.04.2023
Ida- Harju abipolitseinike rühmajuht
Politsei- ja Piirivalveamet
Tallinn

Tähtaeg: 04.04.2023
Tervisedenduse-ja kultuuri peaspetsialist
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Tallinn

Tähtaeg: 31.03.2023