555
Huvikaitsespetsialist
Huvikaitsespetsialist
MTÜ Eesti Pagulasabi
Huvikaitsespetsialist

HuvikaitsespetsialistMTÜ Eesti Pagulasabi

Eesti Pagulasabi elluviidava huvikaitse peamiseks eesmärgiks on pagulaste õiguste ja heaolu edendamine kooskõlas organisatsiooni mandaadi, prioriteetide ja programmidega. Viimaks senine huvikaitsetöö uuele tasemele, võtame tööle huvikaitsespetsialisti.

Mis on ametikoha peamised ülesanded?

 • Eesti Pagulasabi tegevustega seotud huvikaitsetöö terviklik planeerimine, korraldamine ja juhtimine. 
 • Huvikaitse strateegia ja tegevuskava kokkupanemine ja elluviimine koostöös kommunikatsiooni- ja programmitiimidega. 
 • Suhete loomine ja arendamine riigiasutuste, KOVide, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja teiste oluliste osapooltega.
 • Pagulaste kogemuste ja teenuselünkade kaardistamine ja analüüsimine.
 • Huvikaitseliste raportite koostamine ja vajadusel seadusemuudatuste analüüsimine ja kommenteerimine.
 • Huvikaitseliste tegevuste koordineerimine nii organisatsiooni sees kui partneritega. 
 • Organisatsiooni esindamine riigiasutuste, KOVide, teiste organisatsioonide ja võrgustikega suheldes.

Keda me otsime?

 • Sul on vähemalt kaheaastane kogemus poliitikakujundamise ja/või -analüüsiga.
 • Sul on soovituslikult sotsiaalteaduste (politoloogia, sotsioloogia, kommunikatsioon vm) või lähedase valdkonna alane kõrgharidus (võib olla omandamisel) ja/või töökogemus vastavas valdkonnas.
 • Sul on väga hea suhtlus-, kirjutamis- ja analüüsioskus; sa suudad lugeda keerulisi tekste ning kirjutada ja rääkida keerulistest probleemidest arusaadavalt.
 • Sa valdad väga hästi eesti ja inglise keelt; vene või ukraina keele oskus on kandideerimisel suureks plussiks.
 • Sa oled iseseisev, täpne, initsiatiivikas ning sul on lahendustele suunatud suhtumine.
 • Sul on avatud meel kultuuriliste erinevuste suhtes ning tahe aidata Eestisse jõudnud pagulasi.

Mida me pakume?

 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd tähtajatu lepingu ja konkurentsivõimelise palgaga.
 • Arenguvõimalust kasvavas organisatsioonis.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.
 • Missioonitundega ja toetavaid meeskonnakaaslasi.
 • Spordikompensatsiooni.

Kandideerimiseks saada oma CV, motivatsioonikiri ja palgasoov hiljemalt 14. detsembriks märksõnaga “Huvikaitsespetsialist” e-mailile personal@pagulasabi.ee. Lisaküsimustele vastab Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson, eero@pagulasabi.ee, tel +372 517 4334.

Sarnased töökuulutused:

MAINTENANCE ASSISTANT
Magnetic MRO AS
Tallinn

Tähtaeg: 30.01.2023
RFI Team Lead
Wise
Tallinn
€ 2875
Tähtaeg: 03.02.2023
Piiri- ja rände teemade analüütik
Politsei- ja Piirivalveamet
Tallinn
€ 2700
Tähtaeg: 16.02.2023