2127
Avatud valitsemise partnerluse projektijuht
Avatud valitsemise partnerluse projektijuht
Riigikantselei
Avatud valitsemise partnerluse projektijuht

Avatud valitsemise partnerluse projektijuhtRiigikantselei

Healt kandidaadilt eeldame:

• väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas
• valmisolekut töötada paindlikult ja ajavööndite üleselt
• kõrgharidust
• kiiret tegutsemist, struktureeritust ja süsteemset lähenemist kõigele, mida ette võtad
• tahet võtta initsiatiiv ja vastutus ning meisterlikkust oma töö planeerimises ja enesejuhtimises
• suurürituste korraldamise kogemust
• hajusmeeskondade juhtimise kogemust

Kasuks tuleb:
• kokkupuude vabatahtlike kaasamisega
• avaliku sektori ja vabakonna toimimispõhimõtete tundmine
• kokkupuude sarnasel tasemel rahvusvahelisele sihtrühmale mõeldud sündmuse korraldamisega

Tegemist on tähtajalise tööga kaaseesistumise ajaks, st 2023. aasta lõpuni.

Projektijuhina saad kujundada Eesti rahvusvahelist rolli avatud valitsemise eestkõnelejana meie avatud valitsemise partnerluse kaaseesistumise aasta tegevuste kaudu, sealhulgas korraldada üleilmse tippkohtumise.

Projektijuhi vastutusel on:

• Eesti kaaseesistumise kava elluviimine koostöös vabaühenduste ja teiste riikidega
• Avatud valitsemise partnerluse tippkohtumise korraldamine koostöös rahvusvahelise tugiüksusega
• Vabatahtlike meeskonna ja praktikantide tegevuse koordineerimine
• Koostöö korraldamine seotud osapooltega Riigikantseleis ja teistes valitsusasutustes
• Avatud valitsemise partnerlusega seotud Eesti-siseste sündmuste korraldamine

Mis on avatud valitsemise partnerlus?

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus, mille eesmärgiks on edendada maailmas hea riigivalitsemise kultuuri.

Algatusega on liitunud 77 riiki. AVP teeb ainulaadseks selle põhiprintsiip, mille kohaselt algatatakse muutusi ja viiakse neid ellu riigi ja kohalike omavalitsuste ning vabaühenduste koostöös.

Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ning koosloomes. Eesti on alates algatusega liitumisest 2012. aastal ellu viinud ligi 60 tegevust, neist rahvusvaheliselt tuntumad on kollektiivse pöördumise platvorm rahvaalgatus.ee ja kohalike omavalitsuste teenuste hindamist ja võrdlemist toetav portaal minuomavalitsus.fin.ee.

Eestil seisab eest vastutusrikas aasta, mil meie kanda on AVP juhtiva kaaseesistuja roll.

Oled loov ja lahendustele orienteeritud?


Saad kaaseesistumise aasta jooksul rakendada oma loovust uudsete lahenduste leidmisel ja ideede elluviimisel. Töö eeldab loomingulist lähenemist, mis arvestab rahvusvaheliste ja riiklike tavadega. Oleme "jah"-mõtteviisiga ja ootame seda ka sinult.


Roheline mõtteviis on sinu elustiili osa?


Tahame kaaseesistumise aasta tegevusi viia ellu rohelisest mõtteviisist lähtuvalt ja võimalikult väikese jalajäljega. Anname võimaluse kuhjuda suurepärastel ideedel, mitte prügil.


Tahad olla osa Riigikantselei pühendunud ja teotahtelisest meeskonnast?


Meiega liitudes leiad eest suurepärased kolleegid, kes on sulle vääriliseks partneriks kõigi ideede realiseerimisel. Oleme avatud, meisterlikud ja usaldusväärsed. Lisaks on meie olulised partnerid vabaühendused nii Eestist kui ka mujalt.

Sarnased töökuulutused:

Project Manager
ITAB Eesti OÜ
Tallinn
€ 2000
Tähtaeg: 09.02.2023
Senior Project Manager
Luminor
Tallinn

Tähtaeg: 20.02.2023
Piiri- ja rände teemade analüütik
Politsei- ja Piirivalveamet
Tallinn
€ 2700
Tähtaeg: 16.02.2023