1111
Konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse juhataja
Konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse juhataja
Justiitsministeerium
Konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse juhataja

Konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse juhatajaJustiitsministeerium

Ootused kandidaadile

- õigusteaduse magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- suurepärased teadmised ja kogemus maksejõuetuse või ühinguõiguse
valdkonnas;
- kõrged kõlbelised omadused ning maksejõuetuse teenistuse juhtimiseks
vajalikud võimed ja isiksuseomadused;
- vastavus pankrotiseaduse § 192 3 lõigetes 4 ja 5 toodud tingimustele.

Tööülesannete kirjeldus

Peamine ülesanne on maksejõuetuse teenistuse töö käivitamine ja selleks
vajaliku meeskonna loomine ning teenistuse töö korraldamine ja meeskonna
juhtimine. 


Maksejõuetuse teenistus teeb järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse
üle, uurib võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist, viib
läbi eriauditeid ja pankrotimenetluse avalikke uurimisi, teeb haldurile ettepanekuid
pankrotimenetluse läbiviimisel, teeb haldusjärelevalvet pankrotihalduri üle
pankrotimenetluses ja aitab kaasa ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele.


Juhataja põhiülesanded on:
- ehitada üles maksejõuetuse teenistus, integreerides selle töö Konkurentsiametisse;
- panna kokku tugev meeskond ja töötada välja teenistuse töökorraldus jm
sisereeglid;
- töötada välja riskihindamise juhis, mille alusel teeb teenistus otsuseid järelevalve läbiviimiseks ja järelevalveressursi tõhusaks kasutamiseks;
- teha järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle pankrotimenetluses vastavalt pankrotiseaduses sätestatule, viies teenistuse esimesel tegevusaastal läbi esimesed tulemuslikud menetlused;
- teha vajaduse korral haldusjärelevalvet pankrotihaldurite üle;
- esitada teenistuse esimese tegutsemisaasta lõpuks justiitsministrile ja Konkurentsiameti peadirektorile ülevaade teenistuse töö kohta ning ettepanekud ühtse maksejõuetuse praktika paremaks kujundamiseks, ettevõtluskeskkonna korrastamiseks ja teenistuse töö tulemuslikumaks korraldamiseks.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
- võimalust anda oma panus maksejõuetuse valdkonna arengusse ja Eesti ettevõtluskeskkonna korrastamisse;
- konkurentsivõimelist palka, paindlikku töökorraldust, 35-päevast põhipuhkust
ja kaasaegseid töötingimusi Tallinna kesklinnas

Ametikoht on tähtajaline ametiajaga viis aastat. Ametisse asumise aeg on esimesel võimalusel.

Kandideerimisinfo

Motiveeritud avalduse, elulookirjelduse ja oma visiooni maksejõuetuse teenistuse
kohta palume esitada hiljemalt 7. septembriks 2022. a Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalitusse e-posti teel aadressile personal@just.ee märksõnaga
„Maksejõuetuse teenistuse juhataja“.

Sarnased töökuulutused:

Metsatööde juht
Stora Enso Eesti AS
Eesti

Tähtaeg: 09.12.2022
KVALITEEDIJUHT
Fund Ehitus OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 14.12.2022
Rakendusadmin
Coop Pank AS
Tallinn

Tähtaeg: 14.12.2022