77
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARY
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Compensa Life Vienna Insurance Group SE

NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARY

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Kutsume enda tiimiga liituma NOOREMAKTUAARI, kellel on assisteeriv roll aktuaarsete ja kindlustustehniliste teenuste osutamisel ettevõtte Tallinna kontoris.

Compensa Life is looking for a new team member JUNIOR ACTUARY who is responsible for providing a full range of assistance in actuarial and insurance technical services in Company head office.

Tööülesannete kirjeldus/ Job description

• andmepäringute tegemine, andmete analüüs ja kategoriseerimine
• osalemine kindlustusportfelli modelleerimisel
• arvutustulemuste kontroll, tehniline analüüs ning aruandlus
• tootearenduse projektides osalemine, sh kindlustustehnilise dokumentatsiooni koostamine
• kindlustustehniliste teenuste osakonna tööd reguleerivate sise-eeskirjade koostamine ja
uuendamine
• kindlustustarkvaraga seonduvates projektides osalemine

By joining our team you will
• comply, categorize and analyze data
• participate in modelling of insurance portfolio
• perform control of calculation results, draw up worksheets, technical analysis and reporting
• participate in product development projects; drawing up product documentation
• provide input for the development of policies, strategies, work plans, internal regulations
and other regulations that govern insurance technical department
• participates in insurance software related projects; drawing up relevant documentation

Eduka kandidaadina on Sul:

• erialane kõrgharidus matemaatikas, statistikas, informaatikas või majandusteaduses
• edasijõudnu tase Exceli kasutamisel ja piisavalt hakkamist keerulisemate ülesannete
lahendamiseks
• head oskusd matemaatiliste andmetega töötamisel, naudid töötamist arvude ja suure
andmete hulgaga
• hea arusaamine finants- ja kindlustusmatemaatikast
• kõrgelt arenenud analüütilised oskused ja detailidele orienteeritus
• hea ajaplaneerimise võime, oskus seada prioriteete ning pidada kinni erinevatest
tähtaegadest
• valmisolek aktiivselt süüvida ettevõtte äriprotsessidesse
• hea suuline ja kirjalik eesti- ja/või vene keele ja/või inglise keele oskus
Kasuks tuleb:
• varasem erialane töökogemus kindlustus- või finantsettevõttes

As a successful candidate you
• have a degree in mathematics, statistics, informatics or economics
• have advanvced Excel skills and are not discouraged by complex operations
• have strong quantitative skills, enjoy working with numbers, formulas and vast amount of
data
• have an understanding of finance or insurance mathematics
• have readiness to actively immerse into business processes of the Company
• are highly organized with the ability to prioritize competing demands and meet various
deadlines
• have strong analytical skills and are detail orientated
• have good verbal and writing communication skills in Estonian and/or in Russian and/or in
English
Beneficial skills
• previous professional experience in finance or insurance

Omalt poolt pakume/ We offer

• mitmekesist ja laiapõhjalist töökogemust rahvusvahelises organisatsioonis
• erinevaid võimalusi professionaalse ja isikliku arengu toetamiseks
• motiveerivat töötasu, mis põhineb töökogemusel ja pädevusel
• lisaks palgale lisahüvede paketti (tasustatud talvepuhkus, spordihüvitis jms)
• võimalusi osaleda huvitavates kontserniülestes projektides ja meeskonnaüritustel
• töökohta Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas

• extensive work experience in an international organisation
• being a part of collaborative and supportive team
• various possibilities to support your professional and personal development and growth
• specific salary will be offered based on work experience and competency
• a competitive benefits package in addition to your salary (paid winter holiday, sports
benefits etc.)
• opportunity to participate in interesting projects and events
• attractive working environment in Kadriorg, Tallinn

Kandideerimise info/ To apply

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri eesti või inglise keeles hiljemalt 25.08.2022. Kandideerimisel on Teie konfidentsiaalsus tagatud. Konkurss lõpetatakse sobiva kandidaadi leidmisel. Lisainfo: Ülle Klaar 610 3050 ylle.klaar@compensalife.ee

Please apply by sending your CV and short motivation letter in Estonian/ in English by 25.08.2022. Confidentiality is guaranteed. Additional information by Ülle Klaar +372 610 3050 ylle.klaar@compensalife.ee

Selle ametikoha keskmise palga info leiad aadressilt palgad.ee.

Asukoht

    Tallinn, Harjumaa, Eesti
    Narva mnt 63/2, 10120 Tallinn

Tööaeg

  • Täistööaeg

Oskused

 MS Excel Õppimisvõime

Keeled

  •  Inglise
  •  Eesti
  •  Vene
Kontaktisik
Ülle Klaar
+372 610 3050

Vienna Insurance Group (1824) on suurim kindlustusgrupp Kesk- ja Ida-Euroopas, kuhu kuulub ligikaudu 50 kindlustusseltsi 25 riigis.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE (1993) on üks vanimaid elukindlustusseltse Baltikumis ja kuulub täielikult Austria juhitavasse kindlustusgruppi Vienna Insurance Group. Meie eesmärk on aidata oma klientidel finantsriskidega toime tulla, pakkudes paindlikke ja ajakohaseid elukindlustuslahendusi. Compensa Elukindlustuse peakontor asub Eestis ning filiaalid Lätis ja Leedus. www.compensalife.eu


Ettevõtte kodulehthttp://www.compensalife.eu