836
NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARY
NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARY
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARY

NOOREMAKTUAAR / JUNIOR ACTUARYCompensa Life Vienna Insurance Group SE

Kutsume enda tiimiga liituma NOOREMAKTUAARI, kellel on assisteeriv roll aktuaarsete ja kindlustustehniliste teenuste osutamisel ettevõtte Tallinna kontoris.

Compensa Life is looking for a new team member JUNIOR ACTUARY who is responsible for providing a full range of assistance in actuarial and insurance technical services in Company head office.

Tööülesannete kirjeldus/ Job description

• andmepäringute tegemine, andmete analüüs ja kategoriseerimine
• osalemine kindlustusportfelli modelleerimisel
• arvutustulemuste kontroll, tehniline analüüs ning aruandlus
• tootearenduse projektides osalemine, sh kindlustustehnilise dokumentatsiooni koostamine
• kindlustustehniliste teenuste osakonna tööd reguleerivate sise-eeskirjade koostamine ja
uuendamine
• kindlustustarkvaraga seonduvates projektides osalemine

By joining our team you will
• comply, categorize and analyze data
• participate in modelling of insurance portfolio
• perform control of calculation results, draw up worksheets, technical analysis and reporting
• participate in product development projects; drawing up product documentation
• provide input for the development of policies, strategies, work plans, internal regulations
and other regulations that govern insurance technical department
• participates in insurance software related projects; drawing up relevant documentation

Eduka kandidaadina on Sul:

• erialane kõrgharidus matemaatikas, statistikas, informaatikas või majandusteaduses
• edasijõudnu tase Exceli kasutamisel ja piisavalt hakkamist keerulisemate ülesannete
lahendamiseks
• head oskusd matemaatiliste andmetega töötamisel, naudid töötamist arvude ja suure
andmete hulgaga
• hea arusaamine finants- ja kindlustusmatemaatikast
• kõrgelt arenenud analüütilised oskused ja detailidele orienteeritus
• hea ajaplaneerimise võime, oskus seada prioriteete ning pidada kinni erinevatest
tähtaegadest
• valmisolek aktiivselt süüvida ettevõtte äriprotsessidesse
• hea suuline ja kirjalik eesti- ja/või vene keele ja/või inglise keele oskus
Kasuks tuleb:
• varasem erialane töökogemus kindlustus- või finantsettevõttes

As a successful candidate you
• have a degree in mathematics, statistics, informatics or economics
• have advanvced Excel skills and are not discouraged by complex operations
• have strong quantitative skills, enjoy working with numbers, formulas and vast amount of
data
• have an understanding of finance or insurance mathematics
• have readiness to actively immerse into business processes of the Company
• are highly organized with the ability to prioritize competing demands and meet various
deadlines
• have strong analytical skills and are detail orientated
• have good verbal and writing communication skills in Estonian and/or in Russian and/or in
English
Beneficial skills
• previous professional experience in finance or insurance

Omalt poolt pakume/ We offer

• mitmekesist ja laiapõhjalist töökogemust rahvusvahelises organisatsioonis
• erinevaid võimalusi professionaalse ja isikliku arengu toetamiseks
• motiveerivat töötasu, mis põhineb töökogemusel ja pädevusel
• lisaks palgale lisahüvede paketti (tasustatud talvepuhkus, spordihüvitis jms)
• võimalusi osaleda huvitavates kontserniülestes projektides ja meeskonnaüritustel
• töökohta Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas

• extensive work experience in an international organisation
• being a part of collaborative and supportive team
• various possibilities to support your professional and personal development and growth
• specific salary will be offered based on work experience and competency
• a competitive benefits package in addition to your salary (paid winter holiday, sports
benefits etc.)
• opportunity to participate in interesting projects and events
• attractive working environment in Kadriorg, Tallinn

Kandideerimise info/ To apply

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri eesti või inglise keeles hiljemalt 25.08.2022. Kandideerimisel on Teie konfidentsiaalsus tagatud. Konkurss lõpetatakse sobiva kandidaadi leidmisel. Lisainfo: Ülle Klaar 610 3050 ylle.klaar@compensalife.ee

Please apply by sending your CV and short motivation letter in Estonian/ in English by 25.08.2022. Confidentiality is guaranteed. Additional information by Ülle Klaar +372 610 3050 ylle.klaar@compensalife.ee

Sarnased töökuulutused:

ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTANT
Finnair Business Services OÜ
Tartu

Tähtaeg: 12.12.2022
LAENUHALDUR
TF Bank AB Eesti filiaal
Tallinn

Tähtaeg: 17.12.2022
Kaugmüügi osakonna tiimijuht (tähtajaline tööleping)