1681
EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALIST
EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALIST
EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALIST
R-Group Baltic OÜ
EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALIST
EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALIST

EQUIPMENT MAINTENANCE SPECIALIST / SEADMETE HOOLDUSSPETSIALISTR-Group Baltic OÜ

Ootused kandidaadile

We are looking for a talented and reliable Equipment Maintenance Specialist to join our R-Group Baltic OÜ team.

Your experience and knowledge:
- Mechanical and electrical education
- A minimum of 2 years experience in a automative industry or similar role
- Expert hand on and in-dept knowledge of electrical equipments, including welding machines, robots etc
- Effective problem-solving abilities
- Excellent written and verbal communication skills
- Well-organized and have the ability to prioritize tasks
- Excellent communication and written skills in Estonian, Russian and English
- Strong planning and organizational skills
- Ability to work independently

Tööülesannete kirjeldus

The Equipment Maintenance Specialist daily responsibilities are inspecting the equipment and machinery to be in full order and ready for operations , as well as to be able to perform troubleshooting procedures.

To be a successful Equipment Maintenance Specialist you must have a professional education in mechanical and electrical field or equivalent qualification. A minimum of 2 years experience in a automative industry or similar role and advanced understanding of general maintenance procedures and techniques.

Equipment Maintenance Specialist job responsibilities:
- Inspecting equipment to identify any issues and performing general maintenance tasks
- Repairing faulty equipment units and damaged structures
- Developing and arrange annual maintenances and implementing preventative maintenance procedures
- Planning and scheduling repairs
- Conducting periodic quality checks on equipment and systems to ensure everything is up to standard
- Creation of a small warehouse of spare parts for the machines in production
- Maintaining the inventory records for equipment and supplies

Omalt poolt pakume

What we are offering:
- Good opportunities to upgrade your professional skills
- International young team and teambuilding events
- Competitive remuneration package
- Sports compensation

Seadmete hooldusspetsialisti töökohustused

Otsime andekat ja usaldusväärset

SEADMETE HOOLDUSSPETSIALISTI
ühinema meie R-Group Baltic OÜ meeskonnaga.

Seadmete hooldusspetsialisti igapäevaste tööülesannete hulka kuulub seadmete ja mehhanismide töökorras oleku ja käitamisvalmiduse kontroll, samuti peab ta olema võimeline viima läbi tõrkeotsinguga seotud toiminguid.

Edu saavutamiseks seadmete hooldusspetsialistina peab olema erialane haridus mehaanika- või elektrivaldkonnas või muu samaväärne kutseoskus. Vähemalt 2 aasta pikkune töökogemus automatiseerimistööstuses või sarnasel ametikohal ning väga head teadmised üldiste hooldusprotseduuride ja -tehnikate kohta.

Seadmete hooldusspetsialisti töökohustused
- Seadmete kontrollimine mis tahes probleemide tuvastamiseks ja üldiste hooldustööde teostamine
- Vigaste seadmeosade ja kahjustatud struktuuride parandamine
- Iga-aastaste hooldustoimingute väljatöötamine ja korraldamine ning ennetavate hooldusprotseduuride rakendamine
- Remonttööde plaanimine ja ajagraafiku koostamine
- Seadmete ja süsteemide perioodiliste kvaliteedikontrollide läbiviimine nende normikohase toimimise tagamiseks
- Väikese lao sisseseadmine tootmises kasutatavate seadmete tagavaraosade jaoks
- Kaupade registri korrashoidmine seadmete ja varude jaoks

Vajalikud kogemused ja teadmised

- Mehaanika- ja elektrialane haridus
- Vähemalt 2 aasta pikkune töökogemus automatiseerimistööstuses või sarnasel ametikohal
- Asjatundlikkus ja põhjalikud teadmised elektriseadmetest, sealhulgas keevitusseadmed, robotid jne
- Suurepärased probleemilahendusoskused
- Väljapaistev kirjalik ja suuline suhtlusoskus
- Hea töökorraldusoskus ja võime tööülesandeid prioriseerida
- Suurepärane suulise ja kirjaliku eesti, vene ja inglise keele oskus
- Tugev planeerimis- ja organiseerimisvõime
- Võime iseseisvalt töötada

Meie pakume

- Head võimalust ametialaste oskuste täiendamiseks
- Rahvusvahelist noort meeskonda ja meeskonnaüritusi
- Konkurentsivõimelist töötasupaketti
- Sportimishüvitist

Sarnased töökuulutused:

Hooldustehnik/Paigaldaja
W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH
Saksamaa
€ 4000 – 6000
Tähtaeg: 20.08.2022
JÕUSEADMETE SPETSIALIST
Elering AS
Tallinn

Tähtaeg: 19.08.2022
Andmekeskuse turvatöötaja- töötasu alates 1200 eurot (bruto)
G4S Eesti AS
Saue
€ 7.19
Tähtaeg: 02.09.2022