1433
TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)
TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)
TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)
Icosagen AS
TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)
TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)

TÖÖKESKKONNASPETSIALIST (Asenduskoht)Icosagen AS

Soovime väga Sinust kuulda kui

 • omad erialast haridust või erialast töökogemust, nõutud on kõrgharidus
 • omad väga head eneseväljendusoskust eesti ja vähemalt kesktasemel inglise keeles, nii kõnes kui kirjas
 • omad väga head suhtlemis- ja koostööoskust
 • oled iseseisev ja initsiatiivikas, Sul on õppimistahe ja omad enesekehtestamisoskust

Sinu teostada ja vastutada on

 • ettevõtte töökeskkonna ohutuse eestvedamine ja parendamine 
 • seadusest tulenevate töökeskkonnaga seotud ettevõttepoolsete kohustuste täitmise tagamine
 • tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja täiendamine ettevõttes
 • tööohutusalaste koolituste korraldamine, üldtööohutusalase sissejuhatava juhendamise läbiviimine uutele või naasvatele töötajatele
 • töötervishoiu korraldamine ettevõttes
 • tervishoiujäätmete käitlemise korraldamine ettevõttes

Sind ootavad

 • eneseteostus- ja arenemisvõimalus läbi huvitava ja mitmekesise töö rahvusvahelises kasvavas ettevõttes
 • ettevõttepoolne hüvede- ja motivatsioonipakett
 • ettevõtte ühisüritused ja toetav tiim

Sarnased töökuulutused:

Customer Support and Success Specialist
Stebby
Tartu

Tähtaeg: 13.08.2022
Turundusspetsialist
SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Tartu

Tähtaeg: 20.08.2022
Customer Support Associate (German Speaker) – No Relocation Sponsorship
Wise
Tartu
€ 1525
Tähtaeg: 19.08.2022