341
Väikeklassi õpetaja
Väikeklassi õpetaja
Väikeklassi õpetaja
Saue Vallavalitsuse allasutus
Väikeklassi õpetaja
Väikeklassi õpetaja

Väikeklassi õpetajaSaue Vallavalitsuse allasutus

Ootused kandidaadile

Ootame esimesel võimalusel oma meeskonnaga liituma väikeklassi õpetajat, kes oskab toetada eriliste laste õpimotivatsiooni.
Sobival kandidaadil on
• õpetaja kvalifikatsioon ( võib olla omandamisel)
• eelnev töökogemus ja/või erialane ettevalmistus HEV õpilaste õpetamisel
• võimekus töötada iseseisvalt ja meekonnas, paindlikult oma tegevusi koordineerides
• võimekus saada hakkama stressiga eriliste lastega töötamisel

Tööülesannete kirjeldus

• Erivajadusega laste õpetamine väikestes rühmades ( või individuaalselt)
• Erialaste konsultatsioonide pakkumine õpetajatele ja lapsevanematele
• Õppekeskkonna arendustegevuste planeerimises osalemine lähtuvalt HEV õpilaste
vajadustest

Omalt poolt pakume

• avatud ning paindlikku töökeskkonda
• võimalust rakendada oma ideid
• enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid

• sooviavaldus ja motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas võiks olla vastused muuhulgas ka
järgmistele küsimustele: 1. Mis on Sinu peamised motivaatorid sellele ametikohale
kandideerimiseks? 2. Millised on need oskused ja isikuomadused, mida pead enda
tugevuseks tööülesannete täitmisel?
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume saata kuni 28.juunini 2022 e-postiga: annely.ajaots@nissikool.ee või aadressil: Nissi Põhikool, Nissi tee 33, Saue vald, 76202, Harjumaa
Täiendav info tel: 608 7129 või 528 1428 (direktor Annely Ajaots)