816
Kantselei peaspetsialist
Kantselei peaspetsialist
Kohila Vallavalitsus
Kantselei peaspetsialist

Kantselei peaspetsialist Kohila Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

• soovitavalt kõrgharidus;
• vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
• hea arvuti kasutamise oskus (MS Office, Outlook, dokumendihaldustarkvara jt);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase
sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel);
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Tööülesannete kirjeldus

vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti ülesannete täitmine sh isikuandmete kaitse nõuete rakendamine ja täitmise tagamine; vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi juurutamine, arendamine, administreerimine ja nõustamine; vallavalitsuse andmekogude ja infosüsteemide administreerimine ja arendamine; kohaliku omavalitsuse arhiivi moodustamine, säilitamine ning kaitse ja juurdepääsu korraldamine; personalitöö korraldamine, sh värbamine, arvestuse pidamine ja personalialaste dokumentide koostamine; töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldamine; omavalitsuse töö avalikustamise korraldamine, teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine; rahvastikuregistri toimingute ja kannete tegemine ning aruannete ja tõendite väljastamine jmt.
Rohkem infot ametijuhendist: https://kohila.ee/kontaktid-ametnikud-ja-tootajad

Omalt poolt pakume

• huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
• võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas + 5 tasustatud tervisepäeva;
• võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
• erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi.

Sarnased töökuulutused:

SUURKLIENTIDE KINDLUSTUSMAAKLER
Marsh Kindlustusmaakler AS
Tallinn

Tähtaeg: 22.08.2022
Büroojuht
Tieto Estonia AS
Tallinn

Tähtaeg: 22.08.2022
PERSONALIASSISTENT
Orkla Accounting Centre OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 23.08.2022