363
Lasteaiaõpetaja
Lasteaiaõpetaja
Õie Lasteaed
Lasteaiaõpetaja

LasteaiaõpetajaÕie Lasteaed

Ootused kandidaadile

 • Tööle asumise võimalust alates 01.august 2022.a.
 • Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
 • 2-7 aastase lapse arengu ja õppimise toetamise pädevus.
 • Oskus ja valmisolek tegevuste korraldamiseks liitvanuselises rühmas.
 • Hoolivus, algatus- ja organiseerimisvõime ning vastutustunne.
 • Loovus laste kunstilise eneseväljenduse ja mängude suunamisel.
 • Koostööoskus kolleegide ja lapsevanematega.
 • Digipädevus ja tööalane dokumenteerimisoskus.
 • Vajaduspõhine kolleegi asendamise valmidus lisatasu eest.

Tööülesannete kirjeldus

 • Laste arengut toetava ning turvalise õpi- ja mängukeskkonna kujundamine.
 • Rühma õppetegevuste kavandamine, eesmärgistamine, läbiviimine ja analüüs.
 • Üldtunnustatud väärtustest lähtuva laste hoiakute ja tervislike harjumuste kujundamine.
 • Lasteaia sündmuste ja väljasõitude korraldamine koostöös kolleegide ja peredega.
 • Tegevuse dokumenteerimine ja toimiva infovahetuse tagamine ELIIS keskkonnas.
 • Iseseisev erialane enesetäiendamine ja tööga seotud koolitustel osalemine.

Omalt poolt pakume

 • Töötasu 1355 eur (BAK) 1412 eur (MA) ja 49-päeva puhkust tööaasta eest.
 • Hubast, kodule sarnanevat lasteaeda looduskeskses Uuesalu uusarenduses.
 • Koostöö kogemustega, pädevaid ning ettevõtlikke kolleege.
 • Järveküla või Jüri ujula ja spordikeskuse kasutamise võimalust sümboolse tasuga.
 • Iseseisvaid valikuvõimalusi oma rühma õppe- ja mänguvahendite eelarve ulatuses.
 • Koolitusi ning valla haridustöötajate tänuüritustel ja suvepäevadel osalemist.

Sarnased töökuulutused:

KLASSIÕPETAJA (LAAGRI KOOL)
Saue Vallavalitsuse allasutus
Harjumaa

Tähtaeg: 18.08.2022
Müügikorralduse spetsialist
Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix)
Tallinn

Tähtaeg: 27.08.2022
Klienditoe digikanalite konsultant
Luminor
Tallinn

Tähtaeg: 23.09.2022