500
RISKIJUHTIMISE VANEMSPETSIALIST✅
RISKIJUHTIMISE VANEMSPETSIALIST✅
KPMG Baltics OÜ
RISKIJUHTIMISE VANEMSPETSIALIST✅

RISKIJUHTIMISE VANEMSPETSIALIST✅KPMG Baltics OÜ

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

• akadeemiline kõrgharidus;
• eelnev töökogemus audiitorina;
• head teadmised audiitoritele rakenduvast eetikakoodeksist ja auditeerimisstandarditest;
• tugev analüütiline mõtlemine;
• meeskonnatööle suunatud hoiak ning iseseisvust probleemide lahendamisel;
• väga hea eesti- ja ingliskeelne eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas.

Tööülesannete kirjeldus

Sinu peamisteks ülesanneteks on osaleda kvaliteedi- ja
riskijuhtimise meeskonna töös, nõustada audiitoreid EL auditi
regulatsiooni alal,viia läbi igapäevaseid riskijuhtimise protseduure,
jälgida ettevõtte tegevuse vastavust seadusandlusele ning
sisemistest eeskirjadest tulenevatele nõuetele.

KPMG pakub Sulle:

Põnevat ja vastutusrikast tööd. Kombineerides oma teadmised audiitori tööst kvaliteedi- ja
riskijuhtimisest erialase töökogemusega lood Sa head eeldused ja karjääriväljavaated tulevikuks paljudes valdkondades. Sul avaneb võimalus kvaliteedi- ja riskijuhtimise koostöö
arendamiseks Baltikumis ja Põhjamaades, mis muuhulgas annab võimaluse rahvusvaheliseks koostööks ja projektideks.

Sarnased töökuulutused:

Erialadiplomaat
Siseministeerium
Belgia

Tähtaeg: 07.07.2022
Organization & Process Coordinator
M-Partner
Tallinn

Tähtaeg: 19.12.2022
Advokaat/jurist
Palladium Advokaadibüroo OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 30.06.2022