810
Situatsioonikeskuse analüütik
Situatsioonikeskuse analüütik
Riigikantselei
Situatsioonikeskuse analüütik

Situatsioonikeskuse analüütikRiigikantselei

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • vähemalt 5-aastane varasem töökogemus analüütikuna või julgeoleku/riigikaitse valdkonnas
 • magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus (või oled seda hetkel omandamas
 • eesti keele oskus C1 tasemel ning inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel
 • hea arvutikasutamise oskus, sealhulgas väga heal tasemel kontoritarkvara kasutamise oskus
 • selge kirjaliku eneseväljenduse oskus, avaliku esinemise julgus, argumenteerimisvõime
 • väga hea üldistamise ja valdkondade vaheliste seoste loomise võime
 • oskus kiirelt ja täpselt tekste ning andmeid analüüsida, visualiseerida ja kokku võtta
 • oskus olla oma töös iseseisev, initsiatiivikas, kiire ja täpne
 • suurepärane koostööoskus, oled tasakaalukas ka pingelistes olukordades
 • Riigikantseleiga ühtivad väärtused – oled avatud, usaldusväärne ja meisterlik
 • Ametikoht eeldab riigisaladuse loa olemasolu või valmisolekut seda taotleda.

  Kandideerimiseks esita oma CV, motivatsioonikiri, haridust tõendav dokument ja kahe A4 pikkune essee teemal „Ukraina sõja õpitunnid vabatahtlike kaasamisest riigikaitses“.

Tööülesannete kirjeldus

Analüütik panustab oma teadmiste ja oskustega situatsioonikeskuse arengusse ning tagab Vabariigi Valitsuse olukorrateadlikkuse Eestist ja maailmast. Sinu töötulemustest sõltub kriiside lahendamise kiirus riigis.

Miks valida tööandjaks Riigikantselei?

Tööta riigi südames

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev asutus ja seega kõige lähemal riigi südamele. Siin on võimalus hoida kätt pulsil ning oskuste ja kogemustega toetada valitsust ja peaministrit riigi kestvuse kindlustamisel.

Arenda end nii Eestis kui välismaal

Toetame töötajate igakülgset arengut nii Eestis kui väljaspool. Sinu oskuste ja teadmiste rikastamine on meile tähtis. Riigikantseleis õpid sügavuti tundma nii enda valdkonda kui üleüldist riigivalitsemise süsteemi. Ühtlasi toetame asutusesisest ja -vahelist liikumisvabadust ehk roteerumist.

Ole osa avatud ja teotahtelisest meeskonnast

Hindame töötajaid, kes väärtustavad avatust, meisterlikkust ja usaldusväärsust. Teeme-ära mõtteviis on meie kõigi hinges. Meiega liitudes leiad eest parimad töötingimused ja suurepärased kolleegid, kes Sind toetavad.

Sarnased töökuulutused:

Erialadiplomaat
Siseministeerium
Belgia

Tähtaeg: 07.07.2022
Toompea lossi administraator
Riigikogu Kantselei
Tallinn
€ 920
Tähtaeg: 17.07.2022
Klienditoe üksuse juht
Transpordiamet
Eesti

Tähtaeg: 27.06.2022