483
Vallakantselei juhtivspetsialist
Valga Vallavalitsus

Vallakantselei juhtivspetsialistValga Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

Ootused kandidaadile:
• vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
• teadmised avalikku teenistust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivatest õigusaktidest;
• täpsus ning kohusetundlikkus;
• motiveeritus ning hea pingetaluvus.
Kasuks tuleb:
• kõrgharidus õigusteaduses (või selle omandamine);
• varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 toodud ühele tingimusele.

Tööülesannete kirjeldus

Ametikoha eesmärgiks on vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite protokollimine, õigusaktide vormistamine ja tehniline teenindamine.

Peamised teenistusülesanded:
• õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, õigusaktidele ja vorminõuetele vastavuse kontrollimine ning õigusliku hinnangu andmine, kooskõlastamine või ettepanekute esitamine vajalike muudatuste tegemiseks;
• istungite ettevalmistamine ning protokollimine, vallavolikogu komisjonide koosolekute ettevalmistamise korraldamine ja koosolekute protokollimine;
• vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide esitamine Riigi Teatajasse.

Omalt poolt pakume

• täiskoormusega huvitavat ning vastutusrikast tööd;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
• enesetäiendamise võimalust;
• põhipuhkust 35 päeva aastas.

Täiendav informatsioon:

Täiendav informatsioon: vallasekretär Diana Asi, tel 5757 0819, e-post diana.asi@valga.ee.

Avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide ärakirjad esitada hiljemalt 11. veebruar 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

Sarnased töökuulutused:

Menetleja
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu

Tähtaeg: 01.06.2022
Migratsiooninõustaja
Politsei- ja Piirivalveamet
Tartu
€ 2000
Tähtaeg: 03.06.2022
HALDUSJUHT
Rae valla Spordikeskus
Harjumaa

Tähtaeg: 12.06.2022