1244
KAIU KOOLI DIREKTOR
KAIU KOOLI DIREKTOR
KAIU KOOLI DIREKTOR
Rapla Vallavalitsus
KAIU KOOLI DIREKTOR
KAIU KOOLI DIREKTOR

KAIU KOOLI DIREKTORRapla Vallavalitsus

Töökoha info

Rapla Vallavolikogu otsustas lõpetada 01.07.2022 Kaiu Muusikakooli tegevuse ja liita Kaiu Lasteaed Triinutare Kaiu Põhikooliga. Kaiu Kool on ligikaudu 100 õpilase ja 25 õpetajaga ning 60 lasteaialapsega lasteaed-põhikool. Koolis korraldatakse muusikaalast huviharidust, pakkudes ka kogukonnale ruume täiskasvanuhariduse elluviimiseks. Kaiu Kool on piirkonnale väga oluline kaasaegsete tingimustega haridus- ja kultuurikeskus, mis tagab võimaluse kodulähedaseks alus- ja põhihariduse ning laialdase huvitegevuse ja muusikaalase huvihariduse omandamiseks. Kaiu Kool on lasteaed-põhikool, kus lapsevanemad on kooli tegemistesse kaasatud. Koolis väärtustatakse koostööd, parimat haridust, uuendusmeelsust ja mitmekülgset huviharidust.

Kutsume kooliperet juhtima visiooniga

KOOLI DIREKTORI,

kelle kutsumuseks on hariduselu arendamine maapiirkonna koolis
ja sooviks on luua parim hariduskeskuse põhimõttel töötav kogukonna arengule suunatud lasteaed-põhikool.

Sobid kooliperet juhtima, kui oled võimekas liider, kes saavutab autoriteedi läbi kaasava juhtimise ja teadmiste kaasaegsest õpikäsitustest ning õppiva organisatsiooni põhimõtetest ja Sul on:
• kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad) ja teadmised/kogemused hariduse korraldusest;
• eelnev vähemalt 5 aastane juhtimiskogemus (soovitavalt hariduse valdkonnast) – oluline on mõista ja tunnetada lasteaia ja koolielu sügavuti;
• oskus meeskonda ühtseks liita;
• oskus teha koostööd koolipidajaga;
• oskus ellu viia uuenenud visiooni kaasates vajalikke osapooli;
• algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
• hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea inglise keele valdamine suhtlustasandil. 


Oled oodatud kandideerima, kui oled inimliku õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja konstruktiivseid lahendusi otsida, tuled toime keeruliste olukordadega suhteid kahjustamata ning julged teha ka raskeid otsuseid, neid osapooltele põhjendades ja selgitades.

Olles Kaiu Kooli näo ja sisu looja ning mõjutaja, on Sinu tööülesanded:

• lasteaia, kooli ja huvihariduse igapäevase töökorralduse juhtimine, muudatuste planeerimine ja elluviimine;
• tugeva meeskonnatunde loomine ning õpetajate arengu eesmärgistamine ja planeerimine;
• tagada koolis ladus ja piisav sise-, ja väliskommunikatsioon;
• kooli arengu tagamiseks teha koostööd kogukonnaga;
• tegeleda aktiivselt erinevate koolielu rikastavate projektidega ja algatustega.

Meiega liitudes on Sul võimalus:

• teha tähendusrikast tööd põhikooli juhtimisel ja arendamisel, olles hea koolivaimu ja vaimsuse loojaks;
• liita ühtseks kogu koolipere - õpetajad, õpilased, huviringide juhid ja lapsevanemad;
• keskenduda kooli sisulisele arendamisele;
• õppida ja areneda juhina, olles oma kolleegidele mõttekaaslaseks, tugisambaks ja meeskonnatunde loojaks;
• olla avatud kõigele innovatiivsele ja koostöös kolleegide ning koolipidajaga luua kaasaegne õpikeskkond.

Kandideerimisel palume esitada:

• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• palgasoov;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• visioon kooli arengu ja juhtimise kohta (kuni 3 lk). Visiooni võib edastada ka videona.

Tööle asumise aeg: alates 01.07.2022

Dokumendid märgusõnaga „Kaiu Kooli direktori konkurss “ palun esitada hiljemalt 30.01.2022 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla(at)rapla.ee.
Lisainformatsioon: Jüri Morozov, tel 5389 2441 ja/või e-post: juri.morozov(at)rapla.ee

Sarnased töökuulutused:

Maakler
Laam Kinnivara OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 19.05.2022
Laotöötaja - tõstukijuht
Puumerkki AS
Jüri
€ 1450
Tähtaeg: 04.06.2022
FINNISH SPEAKING LOGISTICS MANAGER
3p logistics OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 25.05.2022