1616
ABIVALLAVANEM
ABIVALLAVANEM
Rapla Vallavalitsus
ABIVALLAVANEM

ABIVALLAVANEMRapla Vallavalitsus

Ametikoha kirjeldus ja tööülesanded

Vallavalitsuse juhtide teenistusgruppi kuuluva ametnikuna on Sinu valdkondadeks arengu-, ettevõtlus-, innovatsiooni- ja avalike suhete strateegiline juhtimine Rapla vallas. Ametikoha põhieesmärgiks on sihipäraselt keskenduda parema ettevõtluskeskkonna loomisele, vedada vallavalitsuse tasandil erinevate valdkondade võimalikke uusi innovaatilisi arengusuundi, välja töötada välis- ja sisekommunikatsioonistrateegia ja -plaan, arendada ja ellu viia tegevusi ning leida efektiivseid lahendusi valla juhtimises.

Sinu tööülesanneteks on:
• koostöös vallavalitsuse ja -volikoguga leida innovaatilisi lähenemisi muutmaks kogu Rapla valla elukeskkonda atraktiivsemaks;
• olla usaldusväärseks partneriks nii vallavalitsusele, -volikogule, koostööpartneritele kui ka vallakodanikele;
• vallavalitsuse esindamine ettevõtetega ja erinevate organisatsioonidega läbirääkimistel, eesmärgiga luua, hoida ja arendada edukat koostöösuhet, toetamaks valla kiiret arengut;
• toetada vallavanemat vallavalitsuse töökorralduse efektiivsena hoidmises, juhtides vajalike valitsusesiseste juhtimisalaste muudatuste sisseviimist;
• erinevate juhtimistasandite ja -üksuste, aga ka avalikkuse vahelise info liikumise, sujuva ja efektiivse koostöö ning seda soosiva sisekliima hoidmine.

Sobid ametikohale, kui oled tulemustele orienteeritud kaasav juht ja Sul on:

• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidus koos eesti keele oskusega tasemel C2 ning vähemalt kahe võõrkeele oskus tasemel B2;
• vähemalt 10-aastane keskastme meeskonnajuhi juhtimiskogemus;
• ettevõtteteadlikkus ja äriline mõtlemine ning ettevaatav, kasvule ja arengule orienteeritud lähenemine;
• majandusarvestuse ja finantsjuhtimise alased teadmised ning hea analüüsioskus ja süsteemsus;
• hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning oskus enda käitumist kohandada koostöös erinevate inimestega;
• hea läbirääkimisoskus ning oskus oma seisukohti veenvalt, konkreetselt ja argumenteeritult põhjendada;
• algatusvõime ja suudad esineda nii oma töökeskkonnas kui ka laiema publiku ees;
• tavapäraste oma tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint);
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Sind toetab antud ametikohal kõrge saavutusvajadus, innovaatilisus, initsiatiivikus ja proaktiivsus. Sa oled vallavalitsuse õhkkonna kujundaja, Sul on positiivne ja sõbralik hoiak ning oled oma töös avatud ja meeskonnaliikmeid kaasav. Sa usud endasse, oled iseseisev ja hea enesejuhtivusega ka keerulisemates olukordades. Sa saad edukalt hakkama meeskonnas, kui hindad kõrgelt ausust ja tasakaalukust ning pead kokkulepetest kinni ja mõistad sügavuti vallavalitsuse põhiülesannet luua parim elukeskkond vallakodanikule. Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris, teadmised vastavate valdkondade toimimisest avalikus sektoris ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine ning riigihangete läbiviimise kogemus.

Meiega liitudes on Sul võimalus:

• käivitada vastloodud uus ametikoht tehes igapäevaselt koostööd professionaalse meeskonnaga;
• olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate kasvuplaanide algatamise juht, eesmärgiga tuua valda paremaid ja innovaatilisemaid ettevõtlustingimusi ja -lahendusi;
• olla tihedas suhtluses valla arengut, ettevõtlust, innovatsiooni ja avalike suhteid toetavate koostööpartneritega;
• saada põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas ja haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• saada erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi ning soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus,
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• palgasoov.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõnaga „abivallavanem“, palun esitada 23. jaanuariks 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla(at)rapla.ee. Lisainfo: Gert Villard, telefon: +372 5177 645; e-post: vallavanem(at)rapla.ee.

Sarnased töökuulutused:

Java Developer in Investment Advisory team
SEB Pank
Tallinn
€ 10
Tähtaeg: 16.06.2022
Ärikliendi müügijuht
Hansarent OÜ
Tallinn

Tähtaeg: 26.05.2022
Metsaosakonna peaspetsialist
Keskkonnaministeerium
Eesti

Tähtaeg: 19.05.2022