663
Lasteaia õppejuht Sõnajala majja
Lasteaia õppejuht Sõnajala majja
Järveküla Lasteaed
Lasteaia õppejuht Sõnajala majja

Lasteaia õppejuht Sõnajala majjaJärveküla Lasteaed

Meie ootused kandidaadile

- kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimisalased kompetentsid;
- tunneb eelkooliealise lapse pedagoogikat ja psühholoogiat;
- eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui ka kirjas, kasuks tuleb ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
- keelekorrektne suhtlemis- ja väljendusoskus;
- arvuti kasutamise oskus;
- valmisolek meeskonnatööks;
- korrektne, täpne ja kohusetundlik;
- algatusvõimeline ja iseseisev mõtlemine ning võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
- otsustus- ja vastutusvõimelisus;
- huumorimeel.

Sinu igapäevatöö on

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, koordineerimine, analüüsimine ja
asjaosalistele tagasisidestamine, sh pedagoogiline nõustamine ja juhendamine ning muude põhiülesannete täitmisega seonduvate tugitegevuste teostamine.

Omalt poolt pakume

- kaasaegset ja arendavat töökeskkonda,
- sõbralikku kollektiivi ja meeleolukaid ühisüritusi,
- mitmekülgseid enesearendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg on veebruar 2022.
Kandideerimiseks saada oma CV läbi CV.ee või aadressile tuuli.lillemagi@jarvela.edu.ee