Spetsialist
Spetsialist
Viljandi Linnavalitsus

Ootused kandidaadile

• kõrgharidus;
• teadmised omavalitsuse toimimise alustest;
• kontoritarkvara kasutamise oskus ja korrektsus;
• väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning koostöövalmidus;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• soovitatavalt sarnase töö kogemus;

Tööülesannete kirjeldus

• detailplaneeringute koostamise korraldamise dokumentide ettevalmistamine, sh planeeringualaste ajaleheartiklite ja teadete koostamine;
• detailplaneeringute andmekogu ja veebipõhise registri pidamine, planeeringuid puudutava info ja materjalide uuendamine linna kodulehel;
• planeeringute koostamise korraldamisel osalemine;
• planeeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmekogu ja veebipõhise registri pidamine;
• digitaalsete ehitusgeoloogiliste ja topo-geodeetiliste mõõdistuste andmekogu ja veebipõhise registri pidamine;
• mõõdistusandmete info haldamine;
• isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmise dokumentide ettevalmistamine ja sundvalduse andmekogu pidamine;
• katastriüksuse sihtotstarbe ja katastriüksuse aadressi muutmise ja määramise korraldamine;
• koostöö ning andmevahetuse korraldamine riigiasutustega ja riiklike registritega.

Omalt poolt pakume

stabiilset töötasu;
- väljaõpet kohapeal ja võimalust enesetäiendamiseks;
- 35 päeva põhipuhkust;
- sportimisvõimaluste toetamist.

Sarnased töökuulutused:

Menetleja
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinn

Tähtaeg: 24.01.2022
Sündmusteenuste projektijuht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinn

Tähtaeg: 25.01.2022
Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
CV-Online Estonia OÜ
Tallinn
€ 3000 – 4200
Tähtaeg: 17.02.2022