LASTEAIA ÕPETAJA
LASTEAIA ÕPETAJA
MLA Viimsi Lasteaiad
LASTEAIA ÕPETAJA

LASTEAIA ÕPETAJAMLA Viimsi Lasteaiad

Ootused kandidaadile

Meile sobival kandidaadil on omandatud (või on omandamisel) õpetaja kvalifikatsioon, valdab eesti keelt väga heal tasemel, ta on loova mõtlemisega, lähtub laste heaolust, on suurepärane meeskonnatöötaja, tuleb hästi toime ka keerulistes olukordades, mida lasteaia päev ette võib tuua ning soovib lasteaias pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu edendamiseks.

Tööülesannete kirjeldus

  • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning läbiviimine
  • Oskus ja tahe suunata laste individuaalset arengut
  • Turvalise kasvukeskkonna loomine
  • Rühma meeskonna juhtimine
  • Lastevanemate nõustamine

Omalt poolt pakume

  1. võimalust osaleda meeskonna üritustel ning koolitustel
  2. pikka puhkust suvekuudel
  3. saada osa rahvusvahelistes projektides
  4. olla meeskonnakaaslane Eesti suurimas lasteaias 

Sarnased töökuulutused:

Sotsiaalregistri spetsialist
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi

Tähtaeg: 26.01.2022
Liikumisõpetaja Sõnajala majja
Järveküla Lasteaed
Harjumaa

Tähtaeg: 27.01.2022
Tööjuhataja
Talendibaas OÜ aitab leida
Pärnu

Tähtaeg: 02.02.2022