Lasteaiaõpetaja 1,0
Lasteaiaõpetaja 1,0
Tallinna Kristiine Lasteaed
Lasteaiaõpetaja 1,0

Lasteaiaõpetaja 1,0Tallinna Kristiine Lasteaed

Ootused kandidaadile

 • Sul on teadmised ja oskused laste õpetamisel;
 • valmidus koostöös teistega pakkuda lapsele parimat päeva lasteaias;
 • soov ja tahe ennast arendada;
 • suudad iseseisvalt aega planeerida;
 • oled kohusetundlik ja täpne;
 • sul on soov lastega töötada;
 • omad pedagoogilist kõrgharidust või on omandatud muu kõrgharidus ja kompetentsid (või omandad kõrgharidust);
 • oled rõõmsameelne ja heatahtlik.

Tööülesannete kirjeldus

 • Õppetegevuse kavandamine (tulenevalt lasteaia õppekavast õppetöö kavandamine; õpivara valimine, kohandamine või koostamine; õpikeskkonna kujundamine);
 • õppetegevuse läbiviimine (püsitatud eesmärkide rakendamine, mänguline õpetamine, lapse arengu hindamine);
 • lapse arengu toetamine (õppimise ja õpimotivatsiooni toetamine; individuaalsete õpivajaduste toetamine; koostöö lapsevanemaga, lapsevanema nõustamine; meeskonnatöö rühmas);
 • enese reflektsioon ja professionaalne arendamine (oma töö reflekteerimine ja enesearendamine; enda pedagoogiliste teadmiste jagamine).

Omalt poolt pakume

 • Erialaseid koolitusi
 • motiveerivaid meeskonnaüritusi; 
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;  
 • toetavat mentorsüsteemi;  
 • kaasaegselt sisustatud töökeskkonda ja õppevahendeid; 
 • paindlikkust ja avatust; 
 • eneseteostusvõimalust.

Sarnased töökuulutused:

Translator
Luminor
Tallinn

Tähtaeg: 26.01.2022
RAAMATUPIDAJA JA NOOREM-RAAMATUPIDAJA
AS Avaron Asset Management
Tallinn
€ 1600 – 3000
Tähtaeg: 29.01.2022
TÖÖSTUS-JA SÕIDUKIOSAKONNA MÜÜGIESINDAJA
Albert Berner LLC
Tallinn
€ 1150 – 2300
Tähtaeg: 11.02.2022