HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOG
HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOG
HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOG
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOG
HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOG

HAIGLAÕPETAJA-ERIPEDAGOOGTallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Ootame oma kollektiivi haiglaõpetaja-eripedagoogi, kes toetab HEV-ga õpilasi nende haiglas viibimise ajal õppetegevustes ning suudab hinnata õpilaste teadmiste taset õppeaineti klasside kaupa, sh lihtsustatud õppekava vajadust ja sisu.
Haiglaõpetaja ülesandeks on õpilase haiglas viibimise ajal säilitada järjepidevus õpingutes, hoida ja taastada õpilase õpimotivatsioon ning koolitee toetamiseks teha koostööd kõigi osapooltega. Haiglaõpet viiakse läbi Tallinnas PERH-i psühhiaatriakliinikus ja Lastehaiglas.

OOTUSED KANDIDAADILE:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse;
 • tasakaalukus ja pingetaluvus, rõõmsameelsus;
 • paindlikus oma töö korraldamisel;
 • väga head koostöö- ja suhtlemisoskused;
 • väga hea eesti keele oskus, hea vene keele oskus;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus diagnostilisel hindamisel ning psüühikahäirega laste õpetamisel.

VABAÕHUKOOL PAKUB:

 • töö- ja loominguvabadust (eeldame, et sina ise tead, kuidas on kõige parem jõuda püstitatud eesmärkideni);
 • toetavaid ja koviseerivaid kolleege ning toimivat tugispetsialistide süsteemi;
 • enesearengule ning –täiendamisele suunatud tegevusi, sh supervisiooni;
 • väga põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada positiivsetesse muutustesse eriliste laste ja noorte elus ning nende toimetulekusse; 
 • tervisliku eluviisi ja sporditegevuste toetamist.

Sarnased töökuulutused:

Puhastusteenindaja (laeval)
Tallink Grupp AS
Tallinn

Tähtaeg: 31.01.2022
Human Resources Manager
Hilton Tallinn Park
Tallinn

Tähtaeg: 28.01.2022
Klienditoe konsultant
IKEA Estonia
Tallinn
€ 7
Tähtaeg: 30.01.2022