Psühholoog
Psühholoog
Psühholoog
SA Elva Laste- ja Perekeskus

Ootused kandidaadile

Ootame oma meeskonnaga liituma erialase kõrgharidusega (eelistatult magistrikraad) psühholoogi.

Meie asutuse töö on seotud peamiselt laste ja peredega, kes vajavad mingil etapil toetust, et hakkama saada kas tervise, hariduse omandamise või peresuhetega seotud väljakutsetega. Osutame nii sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust kui ka eravastuvõtte.

Teeme tihedat koostööd oma partneritega haridusasutustest ja kohalikest omavalitsustest.

Sobiv kandidaat on empaatiline, hea pingetaluvusega, on teadlik ja oskab kasutada tänapäevased nõustamistehnikaid ning valmis end pidevalt täiendama.

Pakume Sulle väga head töökeskkonda, nõustamiseks sobivaid ruume, supervisiooni ja toetavat meeskonda.

Tööülesannete kirjeldus

Erinevate sihtgruppide nõustamine

Panustamine võrgustikutöösse

Osalemine meeskonnatöös

Omalt poolt pakume

Meie pakume oma töötajatele:

Pidevalt arenevat ja kasvavat meeskonda, kes õpib iseenda ja teiste õnnestumistest ja vigadest
Koostöövestlused töötaja arengu toetamiseks
Koolitusi ja supervisioone
Iga-aastast töötajate rahulolu- ja pühendumuse uuringut, mille tulemusi arvestatakse töökorralduse parandamisel
Põnevaid meeskonnaüritusi vähemalt neli korda aastas
Väga head ja tänapäevast töökeskkonda
Haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast
Paindlikku tööaega ja juhul, kui konkreetne töökoht võimaldab, siis osaliselt kodus töötamise võimalust (nt pühade perioodil)
Mentorit tööleasumise järgselt esimeseks kvartaliks
Vaba päeva 1.septembril 1.klassi astujate ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetavate laste vanematele ja vanavanematele
Tervislikku lõunat kohapeal
Sporditoetus Stebby kaudu
Esmaabi koolitust
Võimalust teha ettepanekuid asutuse töö paremaks ja töötajasõbralikumaks korraldamiseks

Sarnased töökuulutused:

Kriisitelefoni nõustaja
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti

Tähtaeg: 19.12.2021
Perelepituse koordinaator
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti

Tähtaeg: 10.12.2021
Konsultant
Civitta Eesti AS
Tallinn

Tähtaeg: 11.12.2021