Meetmete koordinaator
Meetmete koordinaator
Meetmete koordinaator
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
Meetmete koordinaator
Meetmete koordinaator

Meetmete koordinaatorMTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Ootused kandidaadile

Töö sobib kui Sul on:
•kõrgharidus või selle omandamine pooleli
•projektitöö kogemus - edukas projektitaotluste koostamine, projekti juhtimine. Kasuks tuleb, kui on varasem taotluste menetlemise kogumus
•eesti keele vilunud kasutaja ja väga hea inglise keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus.
•teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus
•kodulehe haldamine WordPress platvormil ja sotsiaalmeedia sisuhaldus oskus
•väga head koostöö, meeskonnatöö ja partnerlus oskused, mis väljenduvad inimeste kaasamisvõimes, empaatiavõimes ja sallivuses
•suhtlemisoskus, mis väljendub võimes mõjusalt esineda, vestlust juhtida, väidelda ja läbirääkimisi pidada
•algatus-, otsustus- ja teostusvõime
•avatud silmaring ja uuendusmeelsus
•era-, avaliku ja mittetulundussektori seadusandluse tundmine
•positiivne ellusuhtumine ja võime mõelda suurelt

Tööülesannete kirjeldus

Sinu tulevase töö sisuks on eelkõige taotlusvoorude läbiviimine, nõustamine, aruandlus ja seire; e-PRIA süsteemi kasutamine; koostöökogu siseriiklike- ja piiriüleste koostööprojektide ja ühisprojektide käivitamine ja elluviimine ning aruandlus; projektipõhiste ürituste korraldamine; koostöövõrgustike ellukutsumine ja arendamine kolme sektori toel; kodulehtede haldamine ja sotsiaalmeedia sisuhaldus; meeskonnatöö igapäevaste tööülesannete lahendamisel

Omalt poolt pakume

o pakume huvitavat ja mitmekesist tööd ning uusi väljakutseid
o meil on toimeks ja toetav meeskond ning juhatus
o võimaldame areneda ja ennast teostada
o meil on konkurentsivõimeline töötasu
o võimaldame tööalaseid lähetusi
o meil on inspireeriv töökeskkond Kostivere Kultuurimõisas
o võimaldame paindlikku tööaega

Meie ootused

  • eelistame, kui elad tegevuspiirkonnas
  • omad juhilubasid ja autot - kompenseerime isikliku auto kasutuse kulud ametisõitudeks
  • saad asuda tööle juba novembris

Lisa info kandideerimiseks

Lisada CV-le motivatsioonikiri

Sarnased töökuulutused:

Lubadeametnik
Politsei- ja Piirivalveamet
Tallinn
€ 1545
Tähtaeg: 14.02.2022
Toitumise valdkonna spetsialist
Tervise Arengu Instituut
Tallinn

Tähtaeg: 30.01.2022
Ekspordijuht (Chemi-Pharm AS)
Tammiste Personalibüroo OÜ
Harjumaa

Tähtaeg: 09.02.2022