Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHT
Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHT
Tööinspektsioon
Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHT

Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHTTööinspektsioon

Tule meile ennetuse ja teabe osakonda Euroopa Liidu struktuurifondide PROJEKTIJUHIKS!

See töö on Sulle kui:

• Armastad pidevalt uusi väljakutseid ja oled valmis juhtima mitut projekti korraga;
• Tunned hästi ESF vahendite kasutamise tingimusi ja sul on selles valdkonnas eelnev
töökogemus;
• Oskad kasutada struktuuritoetuse e-keskkonda;
• Oled detailiinimene ja naudid tööd erinevate tabelitega, taludes vajadusel rutiini;
• Sulle sobib nii protsessi juhtimine kui teiste inimeste töö ülekontrollimine.

ESF projektijuhi peamised tööülesanded on:

• ESF vahendite kasutamisel ilmnenud probleemide kohta ettepanekute ja arvamuste kogumine ja hindamine ning ettepanekute tegemine juhtkonnale.
• Rakendusasutusele ja rakendusüksusele järgmise eelarve aasta tegevuste detailse kirjelduse, eelarve ja eelarve seletuskirja koostamine.
• Koostöös teiste spetsialistidega järgneva eelarve aasta väljamaksete prognoosi esitamine ja eelarve kinnitamist struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu.
• Igakuiselt maksetaotluste kohta esitatud küsimustele vastamine struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu.
• Kaks korda aastas rakendusüksusele vahearuannete koostamine ja esitamine.
• Jälgida, et ESF vahendite kasutamine toimub vastavalt kinnitatud tegevuskavale ja eelarvele.
• Pidev ESF tegevuste, lepingute, aktide, kuludokumentide seiramine, olemasolukontroll ning abikõlblikkuse hindamine.

Liitudes Tööinspektsiooniga saad teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Sulle sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti (vt www.ti.ee). Tööajakorralduses rakendame paindlikku tööaja ja kaugtöö põhimõtteid.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva ning põhipalka 2 000 eurost (katseajal) kuni 2 500 euroni kuus.

Kandidaadilt OOTAME: CVd ja motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 27. oktoobriks 2021 e-posti aadressile konkursid@ti.ee märgusõnaga „ESF projektijuht“.

Lisainfo personalispetsialistilt Evelin Uustal´ilt e-posti aadressil evelin.uustal@ti.ee või telefonil 5623 0228.


Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Teeme riiklikku järelevalvet, jagame teadmisi ja nõustame, et luua ja hoida häid töösuhteid ja head töökeskkonda.

Sarnased töökuulutused:

Osakonna juhataja
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Tallinn
€ 2400 – 2400
Tähtaeg: 20.01.2022
Andmehalduse spetsialist
Statistikaamet
Eesti

Tähtaeg: 21.01.2022
International Recruiter
Nordic Jobs Worldwide AS
Tallinn

Tähtaeg: 05.02.2022