Juhtumikorraldaja
Juhtumikorraldaja
Rakvere Linnavalitsus
Juhtumikorraldaja

JuhtumikorraldajaRakvere Linnavalitsus

Ootused kandidaadile

• kõrgharidus, soovitavalt sotsiaalvaldkonnas;
• soovitavalt eelnev töökogemus valdkonnaga seotud töökohal;
• eesti keele valdamine C1 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega, soovitavalt inglise keel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, avatud maailmavaade ja silmaring.

Tööülesannete kirjeldus

Juhtumikorraldaja ülesandeks on toetada, suunata ja julgustada Rakvere linna uussisserändajaid, tagasipöördunud peresid ning vähelõimunud elanikke.
Juhtumikorraldaja peamised tööülesanded on:
• toetada sihtgruppi kuuluvaid elanikke;
• suunata ja julgustada sihtgrupi elanike lõimumist;
• täiendavate võimaluste loomine vähelõimunud püsielanikele;
• võrgustikutöö teiste omavalitsustega sihtgrupi toetamiseks.

Omalt poolt pakume

• vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
• eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

Kandideerimine

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootame Sind avaliku konkursi korras kandideerima juhtumikorraldaja töökohale.

Tegemist on tähtajalise töösuhtega projekti perioodiks 01.11.2021 kuni 31.12.2022.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 18. oktoobril 2021. a.
Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket, kersti.suun-deket@rakvere.ee; telefon 515 8185.

Sarnased töökuulutused:

INFOSÜSTEEMI HALDUR
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Tallinn

Tähtaeg: 30.11.2021
Projektijuht
praktikant
Statistikaamet
Eesti

Tähtaeg: 31.12.2021