JURIST
JURIST
Saku Vallavalitsus

Tööülesanded:

• Vallavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute projektide koostamine või nendele õigusliku hinnangu andmine. Hallatavate asutuste nõustamine lepingute koostamisel/sõlmimisel
• Vallasekretäri ülesandel vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimine kehtivatele õigusaktidele ning neile õigusliku hinnangu andmine, ettepanekute esitamine vajalike muudatuste tegemiseks. Määruste edastamine Riigi Teatajas avaldamiseks
• EV õigusaktide läbitöötamine, vallavalitsuse teenistujate tähelepanu juhtimine vajalikele õigusaktidele ja nende muudatustele. Ettepanekute tegemine valla õigusaktide muutmiseks ning vastavusse viimiseks kehtiva seadusandlusega
• Vallavanema ja vallasekretäri ülesandel valla esindamine kohtus
• Vallavanema ja vallasekretäri ülesandel valla esindamine notariaalsetes tehingutes
• Vallavalitsuse teenistujate ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine juriidilistes küsimustes
• Vallasekretäri ülesandel teenistuslikus järelevalves osalemine või selle läbiviimine
• Vallasekretäri ülesandel kirjadele ja avaldustele vastuste või muude dokumentide koostamine
• Vallasekretäri asendamine

Nõudmised kandidaadile:

Ootame Sind kandideerima, kui:

• Sul on bakalaureusekraad õiguse õppesuunal ja vähemalt kaks aastat töökogemust riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või magistrikraad õiguse õppesuunal
• Sa oskad kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja arvutiprogramme
• Sa valdad väga heal tasemel eesti keelt
• Sul on väga hea eneseväljendamise ja aja planeerimise oskus

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• omaette kabinetti uues ja tänapäevases kontorihoones
• võimalust olla osaks asjatundlikust ja sõbralikust kollektiivist
• ametialaseid täiendkoolitusi ja meeleolukaid ühisüritusi
• puhkust 35 päeva
• sporditoetust
• haigushüvitist alates haigestumise esimesest päevast
• tasuta parkimise võimalust kontori vahetus läheduses

Lisainformatsioon:

• kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri
• küsimuste korral pöörduda vallasekretär Siiri Raagmetsa poole, tel 671 2430 või siiri.raagmets(ät)sakuvald.ee
• tööle asumise aeg on oktoober 2021
• kandideerimise tähtaeg on 22. august

Sarnased töökuulutused:

Peaspetsialist lepingute ja hangete alal
Tööinspektsioon
Eesti

Tähtaeg: 29.09.2021
jurist
Tallinna Linnavaraamet
Tallinn

Tähtaeg: 01.10.2021
Jurist
Terviseamet
Tallinn

Tähtaeg: 30.09.2021