Lastekaitsetöötaja
Lastekaitsetöötaja
Raasiku Vallavalitsus
Lastekaitsetöötaja

LastekaitsetöötajaRaasiku Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

  • Erialane kõrgharidus (või selle omandamine). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lasteakitsetöötajana teenistusesse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. 
  • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
  • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
  • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Tööülesannete kirjeldus

Laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Omalt poolt pakume

  • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
  • Toetavat meeskonda.
  • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi, supervisioonid. 
  • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust. 
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Sarnased töökuulutused:

Peaspetsialist lepingute ja hangete alal
Tööinspektsioon
Eesti

Tähtaeg: 29.09.2021
Jurist
Terviseamet
Tallinn

Tähtaeg: 30.09.2021
jurist
Tallinna Linnavaraamet
Tallinn

Tähtaeg: 01.10.2021