Lasteaiaõpetaja
Lasteaiaõpetaja
Lasteaiaõpetaja
Saue Vallavalitsuse allasutus

Ootused kandidaadile

Tuleviku õpetaja on:
• positiivne, avatud ja motiveeritud;
• meeskonnatööle orienteeritud;
• projektõppe rakendaja.

Varasem töökogemus lasteaiaõpetajana tuleb kasuks. Kõrgharidus võib olla omandamisel.

Tööülesannete kirjeldus

Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ning analüüsimine. Projektõppe rakendaimine.

Laste arengu jälgimine ja dokumenteerimine. 

Igapäevane suhtlus lapsevanematega, arenguvestlused, lastevanemate koosolekud ja ühisüritused.

Meeskonnatöö nii rühmasiseselt kui majaüleselt.

Kõige olulisem on soov töötada lastega, olla avatud ning õppida uusi asju. Meie toetame igal sammul!

Omalt poolt pakume

Meie juures on:
• vahvad lapsed ja lapsevanemad;
• sõbralik, toetav ja koostööd väärtustav kollektiiv;
• konkurentsivõimeline töötasu;
• head töötingimused;
• põnevad ühised ettevõtmised nii majasiseselt kui teiste Saue valla lasteaedadega;
• põhipuhkus 49 kalendripäeva.

Lisaks on meil SportID kasutamise võimalus, paindlik tööajakorraldus ning soe ja hooliv töökeskkond.

Lisainformatsioon

Motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt 05. augustiks 2021 Tuleviku Lasteaiale e-posti teel info@tulevikulasteaed.ee või postiaadressil Tuleviku 3, Laagri 76401, Harjumaa. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.