Jurist
Jurist
Placet Group OÜ

Ootused kandidaadile:

• Põhjalikud teadmised finantsõigusest, tarbijakrediidi õiguse, andmekaitse ja rahapesu
tõkestamise valdkondades;
• Magistri kraad õigusteaduses;
• Eesti keele, vene keele ja inglise keele oskus;
• Töökogemus finantsteenuste tegevusalal.

Tööülesannete kirjeldus:

• Tööandja nõustamine juriidilistes küsimustes;
• Tööandja õigusalaste seisukohtade kujundamine ja/või selle korraldamine;
• Tööandja töökorralduse ja -protsesside õigusliku korrektsuse tagamine;
• Tööandja õigushuvide esindamine kohtus ja ametiasutustes ja/või selle korraldamine;
• Tööandja töötajate õigusalane nõustamine, seisukohtade kujundamine õiguslikult
keerulistes vaidlusküsimustes, juriidiliste dokumentide koostamine, kontrollimine ning
vajadusel muutmine;
• Juriidilise dokumentatsiooni üle järelevalve teostamine;
• Tööandja ja kolmandate isikute vahelistes läbirääkimistes osalemine;
• Järelevalveasutustega suhtlemine;
• Tööandja sisekontrollialases tegevuses osalemine;
• Tööandja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

Omalt poolt pakume:

• Arendavat ja huvitavat töökeskkonda;
• Arenemis- ja karjäärivõimalusi;
• Konkurentsivõimelist ja motiveerivat palka;
• Stabiilset tööd meeldiva keskkonnaga arenevas organisatsioonis;
• Spordi kompentsatsiooni.