Nõunik
Nõunik
Justiitsministeerium

Ootused kandidaadile

Sobivalt kandidaadilt ootame:
Kõrgharidust
valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist
eesti keele oskust kõrgtasemel
head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust
head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas
iseseisvust töös ja head analüüsivõimet
vastavust ametnikule esitatavatele ning ametikohale kehtivatele tervise- ja kehalise
ettevalmistuse nõuetele

Tööülesannete kirjeldus

Nõuniku peamisteks ülesanneteks on vangide arvestusalase tegevuse koordineerimine, statistilise arvestuse pidamine ning vangiregistri vastutava töötleja ülesannete täitmine. Samuti vanglate järelevalve- ja valvetöö juhendamine ja kontrollimine, vangide ümberpaigutamise menetlemine ja välisriikidega vahetamise korraldamine. Vanglate nõustamine kohtulahendite täitmisel tekkinud küsimustes ning infovahetuse tagamine teiste uurimisasutustega.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
huvitavat tööd mainekas riigiasutuses
võimalust osaleda Eesti vanglasüsteemi arendamisel
häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi
meeldivat töökeskkonda ja paindlikke töötingimusi
tasuta sportimisvõimalusi
konkurentsivõimelist töötasu

Sarnased töökuulutused:

Avaliku sektori arendamise tiimi vanemkonsultant
Civitta Eesti AS
Tallinn

Tähtaeg: 20.09.2021
Nõunik (jurist)
Justiitsministeerium
Jõhvi
€ 2300
Tähtaeg: 23.09.2021
Nõunik (jurist)
Justiitsministeerium
Jõhvi
€ 2300
Tähtaeg: 23.09.2021