Eripedagoog-logopeed
Valga Vallavalitsus

Eripedagoog-logopeedValga Vallavalitsus

Ootused kandidaadile

• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse ja varasem töökogemus logopeedina;
• oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
• arvuti kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, loomingulisus.

Tööülesannete kirjeldus


Valga vallas elavate kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega (AEV) laste õppe ja hariduslike erivajaduste (HEV) laste arengu toetamine, parandamine ja arendamine (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse, mitteverbaalse suhtlemise ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine) eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas ning laste kõnearendamistöö koordineerimine, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Omalt poolt pakume

• arenguvõimalusi;
• koostöist ja toetavat meeskonda;
• töötasu 1315 eurot kuus;
• sportimisvõimalusi;
• ühisüritusi;
• elamispinna üürimise võimalust.