Arhitekt
Arhitekt
Rae vallavalitsus

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt arhitektuuri või linnaplaneerimise alal);
 • eelnev töökogemus teenistuskoha ülesannetega seonduvas valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide (AutoCAD, MS Office) käsitlemise oskus;
 • valdkondlike riigi ja kohalikku omavalitsust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil koos ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
 • hea pingetaluvus, kohuse- ja vastutustunne, algatus- ja otsustusvõime.

Tööülesannete kirjeldus

 • detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuursete lisatingimuste koostamine;
 • detailplaneeringute menetlusedokumentide läbivaatamine ning nende lõpetamise korraldamine;
 • detailplaneeringute menetlemist puudutavate lepingute koostamisele kaasa aitamine;
 • planeerimis- ja maakorralduskomisjoni töös osalemine;
 • muinsuskaitse ja kultuurimälestiste kaitse nõuete täitmise korraldamine;
 • isikute nõustamine planeeringualastes küsimustes;
 • vallavalitsuse ja -volikogu eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide koostamine.

Omalt poolt pakume

 • osalemist ühe kiiremini areneva Harjumaa omavalitsuse kujundamisel;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • õppimis- ja arenguvõimalusi;
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi, meeleolukaid ühisüritusi;
 • 35-päevast põhipuhkust ja 3-e tasustatud tervisepäeva.

Sarnased töökuulutused:

Puhastusteenindaja x 4
Arensburg Trade Group OÜ
Soome
€ 1850 – 2280
Tähtaeg: 07.10.2021
Planeeringute menetleja
Rae vallavalitsus
Jüri
€ 1800 – 1800
Tähtaeg: 04.10.2021
ANDMEANALÜÜTIK
Eesti Energia AS
Tallinn

Tähtaeg: 30.09.2021