Team Leader
Team Leader
Stora Enso Eesti AS

Ootused kandidaadile

Ootame kandidaadilt:

- Teadmisi puidutööstusest ja tootmisprotsessist
- Põhjalikke teadmisi pideva täiustamise metoodikast, Gemba mõtteviisist ja probleemide lahendamisest
- Meeskonna juhtimise ja juhendamise oskust
- Tehnilist taipu
- Muudatuste juhtimise ja head kommunikatsioonioskust
- Väga head eesti ja inglise keele oskust
- IT teadmisi
- Valmisolekut töötada vahetustes

Tööülesannete kirjeldus

Selles rollis tagad turvalise ja tõhusa igapäevase töö vahetuses. Arendad oma meeskonda ja lahendad takistusi vahetuse eesmärkide saavutamiseks ning sujuva töö ja tööstandardite saavutamiseks. Selles rollis õnnestumiseks soovid olla oma meeskonnale eeskujuks ja keskenduda tugevalt pidevale parendamisele, ohutusele ja kvaliteedile.

Sul on tugev "praktiline hoiak", et veeta suurem osa ajast tootmises ja erandjuhtudel ka operaatorit asendada. Sul on suur huvi tehnilise hoolduse vastu ja valmisolek hooldusega koostööd teha.

Peamised kohustused on:
- Vastutada tootmise ja tootmiseesmärkide saavutamise eest: maht, kvaliteet, efektiivsus, keskkond
- Vastutada töötajate, turvalisuse ja kvaliteedi eest vahetuses
- Pidev parendamine kõigis valdkondades
- Luua turvaline töökeskkond olles eeskujuks hea käitumise, juhendamise ja tagasisidestamisega
- Protsessi parandamiseks järgida Gemba mõtteviisi ja igapäevaseid tavasid
- Lahendada probleeme koos operaatoritega
- Tagada liini tehniline korrashoid
- Planeerida mehitamine (sh puhkuse planeerimine) oma vahetuses koostöös tootmisjuhiga
- Värbamisel osalemine koos tootmisjuhi ja personalijuhiga
- Uute töötajate sisseelamise korraldamine, koolitamine ja arendamine
- Juhtimisülesanded, näiteks arenguvestluste läbiviimine
- Aktiivne enesejuhtimine ja meeskonnatöö arendamine vahetuses
- Koostöö väliste partneritega

Omalt poolt pakume

Stora Enso pakub tasuvat ja rahuldustpakkuvat tööd ning võimalust panustada säästliku ja jätkusuutlikuma tuleviku saavutamisse. Stora Ensos kujundad oma karjääri ise. Meie püüame luua teekonna, mis oleks rahuldustpakkuv, inspireeriv ja motiveeriv. Stora Ensos ühendad jõud umbes 26 000 kolleegiga – paljude erinevate taustade ja oskustega inimestega. Töötame aktiivselt võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse suurendamise nimel töökohal - usume, et mitmekesisus tugevdab meie konkurentsivõimet, sest püüame peegeldada ühiskonda, kus me tegutseme.

Sarnased töökuulutused:

Operations Excellence
Itella Estonia OÜ
Harjumaa

Tähtaeg: 10.10.2021
AML Reporting Team Lead
Wise
Tallinn
€ 2100
Tähtaeg: 16.10.2021
Müügijuhi assistent
Satronel OÜ
Tallinn
€ 2000 – 3000
Tähtaeg: 03.10.2021