Office manager/executive assistant
Notorious OÜ

Office manager/executive assistantNotorious OÜ

Ootused kandidaadile

Meie tiimis on puudu üks täpne, kiire ja tubli partnerite ja kontori assistent (executive assistant/ office manager), kelle töö sisuks on ettevõtte partnerite kantseldamine ja kogu kontori sujuva töö korraldamine.

Edukas kandidaat peaks olema:

-süstemaatilise tööstiiliga proaktiivne organisaator,
-keegi, kes valdab kõrgtasemel eesti ja inglise - ja miks mitte ka muid - keeli,
-on empaatiline, abivalmis ja suurepärane suhtleja,
-suudab töötada erisisuliste projektidega paralleelselt "palli" maha pillamata,
-oskab leida erinevates olukordades praktilisi lahendusi,
-ei kaota rõõmsat meelt ega diskreetsust mistahes keerulises olukorras,
-kandidaat peab lugu pidama täpsusest ja tähtaegadest ning olema jäägitult usaldusväärne.

Tööülesannete kirjeldus

Igapäevasteks ülesanneteks on:

-dokumendihaldus ja infovahetuse manageerimine,
-kontori tehniline korrashoid ja kuluvahendite tellimine,
-partnerite ajakavade planeerimine/ kalendrite haldus,
-partnerite kohtumiste/kõnede kokkuleppimine,
-partnerite e-posti haldus,
-partnerite reisikorraldus,
-partnerite igakuiste kuludokumentide haldus,
-partnerite toetamine ad hoc olukordades.