SAKU GÜMNAASIUMI DIREKTOR
SAKU GÜMNAASIUMI DIREKTOR
Saku Vallavalitsus
SAKU GÜMNAASIUMI DIREKTOR

SAKU GÜMNAASIUMI DIREKTORSaku Vallavalitsus

Tööülesanded:

Saku Gümnaasium on Saku Vallavalitsuse hallatav ligemale 1500 õpilasega munitsipaalkool.
Saku Gümnaasiumi koduleht: http://www.saku.edu.ee/

Saku Gümnaasiumi direktori pädevus ja ülesanded tulenevad Saku Gümnaasiumi põhimäärusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/425102014009

Nõudmised kandidaadile:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
2) juhtimiskompetentsus ja -kogemus,
3) väga head teadmised haridusvaldkonnast,
4) vajalikud isikuomadused nüüdisaegse kooli edukaks juhtimiseks.

Kasuks tuleb:

• teadmised omavalitsussüsteemist,
• võõrkeelte valdamine suhtlustasemel,
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus töösõitudeks (hüvitatakse),
• isikuomadused: väga hea väljendus- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; oskus tööprotsessi planeerida, kavandatud tegevused ellu viia ning nende eest vastutada; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, vajadusel muudatusi algatada; võime tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; analüüsimisoskus ja otsustusvõime; sallivus ja empaatiavõime; korrektsus ja täpsus; väga oluline on ka huumorimeel.

Omalt poolt pakume:

1) väljakutseid pakkuvat ja vastutusrikast tööd asjatundliku ning teotahtelise koolipere eesotsas,
2) konkurentsivõimelist palka,
3) kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid,
4) sporditoetust,
5) ametialase täiendkoolituse võimalusi,
6) haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast.

Lisainformatsioon:

Konkursist saavad osa võtta kandidaadid, kes esitavad aadressile saku(ät)sakuvald.ee tähtaegselt kõik loetelus nimetatud materjalid:

1) avalduse koos motivatsioonikirjaga,
2) elulookirjelduse, sh töö- või teenistuskäik,
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopia(d),
4) kandidaadi soovil muud dokumendid;
5) visioonivideo „Mina Saku Gümnaasiumi direktorina“ (maksimaalselt 5 minutit).

Küsimuste korral pöörduda hariduse peaspetsialist Heli Veersalu poole, tel 671 2415 või heli.veersalu(ät)sakuvald.ee