ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJA
ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJA
ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJA
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJA
ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJA

ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJAMTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Kutsume meie meeskonnaga liituma

ÜHISTRANSPORDI LIINIDE PLANEERIJAT kes asub tööle sõitjateveo osakonna juhataja alluvusse

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Harju, Rapla, Lääne ja Lääne-Viru maakondade kohalikud omavalitsused ja riik. Keskus on riigieelarveline asutus. Keskuse tegevuse eesmärgiks on maakonna ühistranspordi tellimine ja igapäevane korraldamine, integreeritud liinivõrgu ja ühtse piletisüsteemi alusel, tagamaks piirkonna elanikele soodsamad ja majanduslikult tõhusamad ühistransporditeenused.
Töökoha eesmärk sõitjatele soodsaima ja majanduslikult parima ühistransporditeenuse nõuetekohane korraldamine Harju maakonnas ja Harju maakonnaga piirnevates maakondades. Korrektse ja operatiivse informatsiooni valdamine, haldamine ja suhtlemine partneritega. Teise suuna liiniplaneerija asendamine vastavalt ametijuhendile.

Põhiülesanded:


• ühistransporditeenuse korraldamine Harju maakonnas, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse haldusalas
• korrektse ja operatiivse informatsiooni valdamine, haldamine ning väljastamine
• maakonnaliinide sõiduplaanide koostamine, läbivaatamine, muutmine ja
kinnitamiseks ettevalmistamine ning muud tegevused antud valdkonnas
• töö ühistranspordi sõiduplaanide koostamise ja koordineerimise programmiga
• maakonna bussiliinide liinitöö igapäevane korraldamine ja koordineerimine, liinitöö
statistikaga seotud andmete kogumine, sisestamine, töötlemine ning analüüs
• ettepanekute tegemine ühistranspordi korraldamiseks eraldatud sihtotstarbeliste
toetuste jaotamiseks ja selle aruandlusega seotud toimingute tagamine
• suhtlemine koostööpartneritega

Töös kasutatavad programmid/keskkonnad:


Programmide kasutamise väljaõpe kohapeal
• ÜTRIS
• Pikas
• Tableau
• Amphora

Sobilikul kandidaadil on:


• kõrgharidus logistika või majanduse erialal;
• hea MS Office kontoritarkvara kasutamisoskus;
• õppimis- ja kohanemisvõime
• hea pingetaluvus, töös esineb aegkriitilisi perioode
• väga hea eesti ja inglise keele oskus;
• hea ja ladus suhtlemisoskus ja abivalmidus;
• püsivus
• analüüsi- ja üldistusvõime:
• kõrge vastutustunne ja täpsus;
• innovaatilisus ja orienteeritus tulemusele ning paindlikkus.
• B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb:


• eelnev töökogemus logistikavaldkonnas
• sõiduplaanide koostamise ja/või liinivõrgu planeerimise tarkvara tundmine
• vene keele oskus suhtlus tasemel;

OMALT POOLT PAKUME:


• 35 puhkusepäeva aastas
• Tugevat meeskonda
• Konkurentsivõimelist töötasu


Töökoht asub Tallinnas.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Tööle võtmisel rakendatakse katseaega.
Palume elulookirjeldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga saata hiljemalt 25.04.2021