Loodusõpetuse õpetaja (sügisest)
Loodusõpetuse õpetaja (sügisest)
Avatud Kool
Loodusõpetuse õpetaja (sügisest)

Loodusõpetuse õpetaja (sügisest)Avatud Kool

Ametikoha kirjeldus

 • Loodusõpetuse õpetamine II kooliastmes;
 • loodusõpetuse projektide disainimine ja läbiviimine;
 • loodusõpetuse õppematerjalide analüüsimine, telliine, loomine, õpiürituste loomine ja läbiviimine;
 • õpilaste inspireerimine läbi põnevate tundide ja õppetegevuste;
 • õppetöö planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • õppimise jälgimine ja tagasisidestamine;
 • panustamine kooli arendusse ning uuenduste elluviimine.

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus pedagoogikas või loodusteadustes (võib olla omandamisel);
 • suur armastus ja huvi looduse vastu;
 • oskus praktikat ja teooriat põnevalt siduda ning ainet lastele tähenduslikuks muuta;
 • lastega töötamise kogemus ning suur huvi õpetaja töö vastu;
 • valmisolek teha koostööd ning pidevalt õppida;
 • loovus, huumorimeel ja järjepidevus.

Kasuks tuleb

 • julgus ja avatud meel;
 • kogemused lõimitud aine ja keeleõppest või projektõppest;
 • väga head sotsiaalsed oskused, võime kuulata ja ennast selgelt väljendada;
 • suurepärased digioskused ja valmisolek õppida;
 • kohanemisvõime ja eneseteadlikkus.

Omalt poolt pakume

 • Inspireerivaid kolleege ja ühtehoidvas meeskonnas töötamise kogemust;
 • õhinas õpilasi ja lahedaid lapsevanemaid;
 • mõnusaid töötingimusi;
 • suuri väljakutseid ning keskset rolli uuendusliku kooli käivitamises;
 • väärilist töötasu, koolitusi ja arenguvõimalusi.

Tööle asumine.

Uus loodusõpetuse õpetaja ametikoht luuakse alates augustist 2021.