KLASSIÕPETAJA (sügisest)
KLASSIÕPETAJA (sügisest)
Avatud Kool
KLASSIÕPETAJA (sügisest)

KLASSIÕPETAJA (sügisest)Avatud Kool

Ametikoha kirjeldus

 • Eesti keele, matemaatika, loovuse, loodusõpetuse ning inimeseõpetuse õppe planeerimine ja läbiviimine algklassides.
 • õpilaste inspireerimine läbi põnevate tundide ja õppetegevuste;
 • olemasolevate õppematerjalide analüüsimine ja uute loomine ning kombineerimine;
 • õppimise jälgimine ja tagasisidestamine;
 • panustamine kooli arendusse ning uuenduste elluviimine.

Ootused kandidaadile

 • lastega töötamise kogemus ning suur huvi õpetaja töö vastu;
 • pedagoogiline kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • valmisolek teha koostööd ning pidevalt õppida;
 • loovus, huumorimeel ja järjepidevus;
 • eesti keel emakeelena.

Kasuks tuleb

 • julgus ja avatud meel;
 • kogeumused lõimitud aine ja keeleõppest või projektõppest;
 • väga head sotsiaalsed oskused, võime kuulata ja ennast selgelt väljendada;
 • suurepärased digioskused ja valmisolek õppida;
 • kohanemisvõime ja eneseteadlikkus.

Omalt poolt pakume

 • Inspireerivaid kolleege ja paaris töötamise kogemust;
 • õhinas õpilasi ja lahedaid lapsevanemaid;
 • mõnusaid töötingimusi;
 • suuri väljakutseid ning keskset rolli uuendusliku kooli käivitamises;
 • väärilist töötasu, koolitusi ja arenguvõimalusi.

Tööle asumine.

Uus klassiõpetaja ametikoht luuakse alates augustist 2021. Soovi korral on võimalik kevadel enne suvepuhkust ka osaline töökoormus.