Lektor (valdkonnad tarneahel, väärtusahel, operatsioonide juhtimine, jätkusuutlik areng)
Lektor (valdkonnad tarneahel, väärtusahel, operatsioonide juhtimine, jätkusuutlik areng)
Tallinna Tehnikaülikool
Lektor (valdkonnad tarneahel, väärtusahel, operatsioonide juhtimine, jätkusuutlik areng)

Lektor (valdkonnad tarneahel, väärtusahel, operatsioonide juhtimine, jätkusuutlik areng)Tallinna Tehnikaülikool