SISEKONTROLÖR
Valga Vallavalitsus

SISEKONTROLÖRValga Vallavalitsus

Tööülesanded

 • vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli teostamine;
 • järelevalve teotamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle
 • vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679) täitmise koordineerimine vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes ning kontrolli teostamine määruse täitmise üle.

Nõudmised kandidaadile

 • juriidiline, finants- või majandusalane kõrgharidus;
 • riigi - ja haldusõigusalaste õigusaktide ning raamatupidamise, eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
 • vähemalt 1 aasta riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt 2 aastat töökogemust finants- või majandusprofiiliga ametikohal äriühingus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Omalt poolt pakume

 • eraialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökeskkonda.

Lisainformatsioon

 • Täiendav informatsioon: vallavanem Ester Karuse, tel 5305 5526, e-post ester.karuse@valga.ee.
 • Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15. märtsiks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.