Sotsiaaltöö peaspetsialist
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Sotsiaaltöö peaspetsialist

Sotsiaaltöö peaspetsialistMustamäe Linnaosa Valitsus

Sobival kandidaadil on:

 sotsiaaltööalane kõrgharidus ja eelnev töökogemus
 väga head teadmised finantstegevusest
 väga hea eesti ja vene keele oskus
 kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus
 väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus
 otsustus- ja vastutusvõime, võime osaleda uute protsesside väljatöötamisel.

Tööülesanded:

 sotsiaaltöö talituse arvelduste haldamine ja finantstegevuste korraldamine
 klientide nõustamine ja teabe jagamine
 juhtumite lahendamine lähtuvalt kliendist ja sotsiaalse probleemi spetsiifikast
 sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrite administreerimine
 sotsiaalteenuste ja toetuste määramine
 kliendikülastused ja kontrollaktide koostamine ning arvestuse pidamine
 sotsiaaltöö talituse juhataja asendamine.

Omaltpoolt pakume:

 väljakutseterohket igapäevatööd ning osalemist uuenduste elluviimisel
 mentorit ja tuge sisseelamisel
 enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi
 kaasaegseid töötingimusi uues kontorihoones
 35 kalendripäeva puhkust.