305
Kaitseressursside Amet
Arst
Kaitseressursside Amet
BrutokuupalkBruto kuus  € 3800 - 4500

Asukoht

    Eesti
    Võimalus valida töö asukoht

Tööaeg

  • Täistööaeg
Kontaktisik
Pilleriin Kirs
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset ja seda juhib Kaitseväe juhataja.

Eesti Kaitsevägi koosneb erineva valmidusastmega üksustest, mis on komplekteeritud elukutselistest kaitseväelastest, reservväelastest ja kaitseliidu liikmetest.

Kaitseväes on lisaks traditsioonilistele maa-, mere- ja õhuväele veel mitmeid üksusi. Mõned neist on toetava loomuga, mõned täiesti uuelaadsed – näiteks Küberväejuhatuse ülesanne on kaitsta Eesti ja NATO huve globaalses küberruumis.

Ettevõtte kodulehthttp://www.mil.ee

Sarnased töökuulutused:

IKT spetsialist (praktikale)
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Tallinn

Tähtaeg: 21.07.2024
Analüütik
Innovatsiooni projektijuht